Děti, které nemají dětství: 10 chyb, které dnes rodiče dělají!

4. výchovná chyba: Každý rodič chce „správné“ dítě a ne „opravdové“!

Máme tendenci plánovat budoucnost našeho dítěte ještě předtím, než se narodí. Chceme, aby vás to v životě přivedlo k více než nám. Ironií je, že nemůžeme mít děti, jaké chceme. A nesnažme se ho za každou cenu změnit.

3. rodičovská chyba: Máme tendenci zapomínat, že činy jsou důležitější než slova!

Všichni chceme být v očích svých dětí „ideálními“ rodiči. Víme, že jim musíme jít dobrým příkladem. Ale zapomínáme, že morální normy lze učit pouze tehdy, když je sami dodržujeme. Pokud tedy naše dítě udělá něco špatně, měli bychom si položit otázku, zda by tento příklad od nás vidělo.

2. rodičovská chyba: Máme tendenci soudit ostatní rodiče na základě jednání jejich dětí!

Když potkáme nevychované dítě, hned nás napadne, že musí mít špatné rodiče. To je ale mylná domněnka! Stejně jako neexistují dokonalí dospělí, nejsou ani děti. Nic na světě není dokonalé, stejně jako nic není beznadějné. Nemáme právo nad ostatními lámat hůl!

1. rodičovská chyba: Podceňování osobnosti!

Každé dítě má svou vlastní osobnost a vnitřní morální hodnoty, které jsou pro něj jedinečné. Rozhodně bychom se je proto jako rodiče neměli snažit formovat do ideálních dětí. Nevychováváme je podle toho, co je napsáno v knihách, ale spíše se jim snažíme pomáhat rozvíjet jejich osobnost. To však bude vyžadovat, abychom mu nechali dostatek prostoru a volnosti. Nesnažte se ho vždy chránit před skutečným světem! Snažme se, aby se naše rodičovská láska nestala pro dítě vězením!