11 důvodů proč by děti do 12 let neměly používat smartphony ani tablety

Technologie se stále rozvíjí a už několik let nám umožňuje žít pohodlnější život. Víte ale, co tyto mobilní zařízení způsobují dětem?

Děti by měly mít zamezen přístup k zařízením jako mobilní telefony, tablety a podobně. Tyto technologie mají na děti 4 až 5 krát více nepříznivý dopad než běžné televizory. To může u nich vést k vývojovým poruchám.

Mnoho studií poukazuje na to, že dané technologie děti poškozují. Přesto mnozí dospělí svým ratolestem k nim nadále umožňují neomezený přístup.

Nejen děti, ale dokonce i batolata se dnes noří do virtuálního světa, což jejich ochuzuje o kriticky důležité faktory pro jejich správný vývin, chování a učení.

Podívejte se na následujících 11 důvodů, proč byste své děti měli držet pryč z dosahu elektronických zařízení.

1. Rychlý růst mozku

Mezi narozením a 2 lety se objem mozku dítěte ztrojnásobí a pokračuje v rapidním rozvoji až do věku 21 let.

Časný vývoj mozku je ovlivňován pobídkami z prostředí, respektive jejich nedostatkem.

Mozek vystaven nadměrnému používání těchto technologii ukázal později sklony k nedostatku pozornosti, opožděnému kognitivnímu vývoji, poškození intelektu, zvýšené impulzivity a snížené schopnosti samoregulace.

2. Zpomalený vývin

Mobilní technologie omezují pohyb dětí, což zpomaluje jejich vývin. 1 z 3 dětí přichází do školy s opožděným mentálním vývojem, což nepříznivě ovlivňuje jejich akademické pokroky.

Pohyb posiluje pozornost a schopnost učit se. Když se používají technologie před 12. rokem života, má to na děti neblahý vliv.

3. Epidemie obezity

Děti, kterým je dovoleno mít ve svém dětském pokoji elektronická zařízení, mají o 30% vyšší riziko obezity. V USA a Kanadě je každé třetí dítě obézní. Evropa je v tom rychle dohání.

U 30% obézních dětí dochází k rozvoji cukrovky.

Obézní lidé mají mnohem větší riziko infarktu a mozkové mrtvice. To výrazně zkracuje jejich věk dožití. Děti 21. století mohou být první generací, která nepřežije vlastní rodiče.

4. Nedostatek spánku

60% rodičů u svých dětí nekontroluje používání mobilních technologií. 75% dětí má povoleno je používat v dětských pokojích.

Uvedených 75% dětí má permanentně nedostatek spánku a to až do té míry, že to ovlivňuje jejich známky ve škole.

5. Duševní onemocnění

Nadužívání technologii je příčinným faktorem mnoha duševních chorob jako deprese, úzkost, porucha navazování vztahů, nedostatek pozornosti, autismus, bipolární porucha, psychóza a problémové dětské chování.

Dnes má 1 ze 6 dětí nějaký problém s duševním zdravím.

pokračuj .

6. Agresivita

Násilí v médiích vyvolává agresivitu iu dětí. Mnohé hry v mobilech jsou násilného nebo sexuálního charakteru, což má na děti stejně nepříznivý vliv.

V USA je již násilí v médiích charakterizovány jako riziko pro veřejné zdraví, protože přímo ovlivňuje agresivitu dětí.

Je hlášeny stále častější používání donucovacích prostředků a odlučovacích místností na zvládání agresivních projevů dětí.

7. Digitální demence

Média zobrazující rychlý pohyb dokáží vyvolat nedostatek pozornosti a sníženou koncentraci. Zhoršenou paměť tím, že mozek znovu uspořádat neuronová spojení v přední mozkové kůře.

Děti, které nedokáží koncentrovat svou pozornost, se nedokážou ani učit.

8. Závislost

Když rodiče vystavují děti většímu množství technologií, sami se od nich odpoutávají. Při absenci vazby rodiče a dítěte, se dítě váže na zařízení. To následně vede k závislosti.

1 z 11 dětí ve věku 8 až 18 let je dnes závislých na technologiích.

9. Emise elektromagnetického záření

V květnu 2011 klasifikovala světová zdravotnická organizace (WHO) mobilní telefony do rizikové kategorie 2B (možný karcinogen) právě kvůli jejich radiačním emisím.

V roce 2013 doktor Anthony Miller z Univerzity v Torontu, Fakulty veřejného zdraví, na základě výzkumu doporučil, aby frekvence mikrovlnného záření byly zařazeny do kategorie 2A (pravděpodobně karcinogenní).

10. Neudržitelnost

Způsob, jakým jsou dnes děti vychovávány a vyučované v oblasti technologii, je neudržitelný.

Děti budoucnosti bohužel nebudou, protože neexistuje budoucnost pro děti, které nadužívají technologie.

11. Zátěž pro oči

Je běžné, že u dětí, které celé koukají na obrazovku, se rozvinou onemocnění zraku. Říká se jim také syndrom počítačového vidění.

Nedávno médii proběhla zpráva, že dnes je o 30% více dětí krátkozrakých. Příčinou je jednak dlouhodobé koukání do blízka a také nedostatek denního světla, protože děti sedí doma u obrazovek namísto hraní si venku.

Problémem se zrakem u dětí dokážete předejít tak, že jim budete limitovat čas jejich sledování na 30 minut denně.