Duše opouští pozemský svět v 5 stádiích: těmi všichni procházíme, když zemřeme

Stříbrná nit se přetrhne

Na dalším stanovišti se tzv. stříbrná nit rozpadá.

Během nočního spánku duše opouští tělo, které je staženo zpět neviditelnou stříbrnou nití.

Pokud se tato stříbrná nit přetrhne, duše opustí tělo do jiné dimenze.

To je, když někdo zemře například ve spánku. Z jiných důvodů je tato stříbrná nit při smrti nakonec přerušena, čímž se duše osvobodí z okovů těla.

Nebeská brána

Ti, kteří se vraceli z mrtvých, také často hlásili, že byli u brány nebes, ale odtud byli posláni zpět k životu, protože zde na Zemi „měli jiné věci na práci“.

Pro duši je to poslední překážka, zlom, který je třeba překonat.

Podle křesťanství zde může být člověku odpuštěno a připuštěno, podle toho, jaký život prožil, nebo může být poslán do pekla.

Spojení s vesmírem

Nakonec se duše, která nás činí, rozplyne v energii, ale neztratí se, pouze se přemění.

Podle některých názorů je konečným cílem duše spojení s vesmírem.