Jedno z nejpopulárnějších ženských jmen. V 15. století bylo považováno za strašidelné

Jméno Marie je jedním z nejpopulárnějších a nejběžnějších jmen v Česku i mimo něj. Jméno Marie jako jméno Ježíšovy matky symbolizuje čistou a hlubokou lásku. V původním hebrejském jazyce je jméno Miriam a naše podoba je Maria, jméno odvozené z latinského jazyka.

Význam samotného jména Marie nebyl s jistotou objasněn. Podle novějšího výkladu je název odvozen z egyptského „mry“, což znamená „milovaný“, tedy „bohem milovaný“.

Podle starších výkladů je název odvozen z hebrejského „mir“ (hořký) a „yam“ (moře), význam by tedy byl „hořkost moře“. Kvůli velké úctě k Matce Boží však bylo používání tohoto jména jako křestního až do 15. století zakázáno. Tehdy se jako symbol většinou volilo jméno Marie.

Pokračování na další straně

1
2