Lidé, kteří mají tuto krevní skupinu, jsou zvláštní, mají dar, který nikdo jiný nemá

Vynikající v multitaskingu a mohou rychle dokončit vše, na čem pracují.

Někteří říkají, že se mohou chovat různě v závislosti na situaci a druhé osobě.

Ve 30. letech 20. století jeden japonský profesor jako první navrhl, že krevní skupiny mohou odrážet část osobnosti člověka. V japonské kultuře existuje také věštění z krevních skupin!

Existují čtyři krevní skupiny – A, B, AB a 0 plus – každá s negativními a pozitivními vlastnostmi. Nejvzácnější krevní skupinou je skupina AB, kterou má asi 3,4 % obyvatel, a 0,6 % populace má skupinu AB negativní.

Pokud máte krevní skupinu AB, můžete se považovat za zcela výjimečné. Proč jsou však lidé s krevní skupinou AB tak výjimeční?

Podle vědeckých poznatků dědí lidé s krevní skupinou AB po jednom z rodičů geny typu A a po druhém geny typu B. Lidé s krevní skupinou AB jsou známí jako „univerzální osvojitelé“, protože mohou přijmout jakoukoli krevní skupinu. lidé s krevní skupinou AB jsou známí jako „univerzální osvojitelé“, protože mohou přijmout jakoukoli krevní skupinu!

Pokračování na další straně