Měsíc vstoupil do Blíženců – PŘIŠLO DŮLEŽITÉ ASTRO OBDOBÍ, MÁME DOBRÉ ZPRÁVY PRO Tato 3 znamení

Měsíc, který symbolizuje naše emoce, je v současné době v Blížencích. Zatímco Luna představuje emocionální svět a vnitřní pocity, Blíženci připomínají komunikaci, inteligenci a proměnlivou povahu.

Kombinace těchto prvků ovlivňuje emocionální povahu člověka různými způsoby.

Některé z charakteristik lidí s Měsícem v Blížencích jsou uvedeny níže.

Komunikační schopnosti

Lidé s Měsícem v Blížencích jsou obvykle velmi komunikativní a rádi mluví. Mají tendenci rychle si vyměňovat informace a jsou obecně společenští.

Proměnlivost

Měsíc v Blížencích vyvolává proměnlivé emocionální reakce. Jejich emoce mohou rychle kolísat a někdy mohou být harmonické, ale také nestálé.

Racionalita

Lidé tohoto typu mají silnou intelektuální povahu a rádi se učí a objevují nové věci. Díky tomu jsou vynikajícími učiteli a řečníky.

Pokračování na další straně