Mocná modlitba za uzdravení lidí trpících vážnými nemocemi

Trpí někdo z vašich blízkých rakovinou nebo jinou vážnou nemocí? Můžete se modlit o přímluvu svatého, který může nemocným takto pomoci.

Podle tradice mají pacienti s rakovinou svého patrona: Antonína Marie Kláry (Claret). To je modlitba, kterou stojí za to se modlit za ty, kdo trpí touto strašnou nemocí.

Svatý Antoníne Maria Clarete, přines útěchu těm, kdo trpí na tomto světě.
Byl plný lásky a upřímného soucitu s nemocnými,
Nyní se za mě přimlouvej (jméno pacienta),
Když už jsem obdržel odměnu za tvé cenné dílo.

Tvůj láskyplný pohled / (jméno nemocného) ke mně.
A je-li to vůle Boží, uděl mi / (jméno nemocného) milost uzdravení.
Přijmi mé úsilí.

Pokračování na další straně