Nálepky na banánech mají svůj důvod. Pokud toto označení na ovoci uvidíte, neměli byste ho kupovat. Toto číslo je velmi důležité!

Stejně jako ostatní ovoce mají banány na sobě etikety, které se před konzumací odstraňují. Tyto etikety však mohou obsahovat důležité informace, včetně toho, jak bylo ovoce vypěstováno. Kromě jména pěstitele by na nich mělo být uvedeno také číslo, které udává podrobnosti o pěstování.

Pokud na etiketě vedle jména výrobce vidíte čtyři čísla začínající číslem tři nebo čtyři, znamená to, že ovoce bylo vypěstováno pomocí syntetických hnojiv. Například citrony mají kód 4033 a banány 4011.

Štítek s pěti čísly, z nichž první je devět, označuje, že ovoce je organického původu, což znamená, že nebylo ošetřeno pesticidy a že bylo vypěstováno přirozeným způsobem.

Pokud na začátku prohlášení vidíte číslo „8“, znamená to, že potravina je geneticky modifikovaná (GMO). Například tento druh banánů má kód 84011. GMO (geneticky modifikované organismy) jsou organismy, jejichž genetický materiál byl pozměněn genetickým inženýrstvím.

Pokračování na další straně