Osamělé a nešťastné ženy s těmito jmény čeká hrozné stáří

Před výběrem jména pro dceru se podívejte do slovníku s výkladem jmen. Jde o to, že některá jména
přitahují lásku a peníze, zatímco jiná pouze osamělost.


Tamara
Nemohou se nijak rozhodnout, zda někoho potřebují nebo ne: v mládí se koupou v pozornosti opačného
pohlaví, ve zralosti ji odmítají. Ale ve stáří si znovu vzpomínají na lásku, ale jen příležitosti už byly
promarněny.


Kateřina

Soběstačná. Jejich nesnesitelná povaha se s přibývajícím věkem stává stále divočejší, a proto je méně
pravděpodobné, že se setkají se šťastným stářím po boku svého milovaného.

Pokračování na další straně

1
2