Pokud dokážete vyřešit tento matematický problém na první pokus, JSTE GÉNIUS

Autoři úlohy říkají, že 40 % japonských inženýrů nebude schopno vyřešit tento matematický problém…

Odložte digitrony a pokuste se vyřešit tento matematický problém co nejdříve. Pokud si myslíte, že jste génius, teď je čas to ukázat.

Rovnice je následující: 9 – 3 ÷ 1/3 + 1 = ?

Na první pohled se to může zdát snadné, ale vězte, že jen asi 60 procent inženýrů dostane odpověď hned na první pokus.

Pokud jste se pokusili vyřešit úlohu zleva doprava, pravděpodobně jste dospěli k řešení 3. Nezapomeňte však použít pravidlo ‚závorky, exponenty, násobení, dělení, sčítání, odčítání‘, které ukazuje pořadí, ve kterém se má počítat každou sadu čísel. Zlomky zde také přidávají na obtížnosti úkolu.

Pokračování na další straně