Pokud dostáváte tato znamení z vesmíru, raději přestaňte hned teď

Pamatujte si, že vesmír neposílá tato znamení, aby vás vyděsil nebo zranil, ale aby vás upozornil na věci, které by ve vašem životě být neměly.

Skutečnost, že vesmír a jeho moudrost jsou v našem životě neustále přítomny a pronikají do každého detailu, přestože je jeho povaha všední, je pro většinu z nás skutečným překvapením. Pokud jsme však otevření a připravení vnímat nové, můžeme se skutečně kdykoli „dotknout“ moudrosti, lásky a vůdčího vlivu vyšší přírody.

Nemusíme být nijak zvlášť věřící, abychom pochopili, co se nám vesmír snaží sdělit. Navíc nám může jen prospět, když nebudeme mít předpojaté představy o tom, jak by měl vesmír komunikovat. Mnoho lidí se domnívá, že vyšší vědomí komunikuje s lidstvem pouze prostřednictvím zázračných událostí, a toto očekávání je nepřekonatelnou překážkou kontaktu s vesmírem. Ve skutečnosti je však Božský princip stejně přítomen ve „zvláštních“ okamžicích i v každodenním životě.

Vesmír často komunikuje prostřednictvím „náhod“, opakovaných čísel a slov, prostřednictvím písní, zvířat, vizí během meditace, jiných lidí, náhodných předmětů a prostřednictvím mnoha dalších forem.

A ano, Vesmír vám také může říci, zda se přikláníte ke špatnému rozhodnutí.

Univerzální, božská síla proudí jak v nás, tak mimo nás – plynule a jemně, neustále se snaží upoutat naši pozornost a směřovat kroky směrem, který přinese maximální užitek jak nám, tak Vesmíru jako celku.

Když dovolíme svému malému já (svému egu), aby řídilo naše činy, často nás to zavede na cesty, které pro nás z dlouhodobého hlediska nejsou vůbec dobré. Děláme špatná rozhodnutí, děláme věci, které nám i ostatním ublíží, a krok za krokem ztrácíme kontakt se svým záměrem.

Pokračování na další straně

1
2
3