Proč nemůžete mluvit s mrtvými u hrobu: co říkají kněží

Různé kultury a náboženství mohou mít různé názory a tradice týkající se komunikace s mrtvými. Obecně však platí, že mrtví se nacházejí v jiném světě a nemohou komunikovat s živými v obvyklém fyzickém smyslu.

Nerušit ostatní

Mluvit se zesnulým u hrobu je neuctivé vůči jeho památce a může vyvolat negativní pocity u ostatních, kteří ctí památku zesnulého.

Hrob je také místo, kde je zesnulý pohřben a kam ostatní chodí uctít a vyprovodit zesnulého. Komunikace se zesnulým u hrobu může narušit klid a úctu, které by takové místo měly provázet. Nemluvit na hřbitově Místo interakce se zesnulým na hřbitově dává mnoho lidí přednost jiným způsobům uctění památky zesnulého, jako je zanechání květin, zapálení svíček nebo modlitba.

Pokračování na další straně