Rada jasnovidky Vangy, když zasáhne životní neštěstí a jak se jim vyhnout

Pravděpodobně jste nejednou slyšeli o pýše bulharského národa, slepé jasnovidce, poslíčkovi a prorokovi. Celé jméno dívky je Vangelija, ale nakonec jí lidé začali říkat jen babička Vanga. V současné době je už jasnovidka mrtvá, ale i nyní je celý svět překvapen jejími splněnými proroctvími. Jasnovidka Vanga ještě naživu s překvapivou přesností předpovídala budoucnost, léčila lidi přirozenými způsoby, chtěla jim pomáhat a učila je, jak správně žít.

Přestože byla Vanga negramotná a neuměla psát, díky své sestře Liubce, která jasnovidce doprovázela všude a vždy, dnes můžeme číst jedinečné rady posla v různých životních otázkách. 

* Máte-li za sebou nějakou dobu neúspěšné období v životě a chcete, aby skončilo a štěstí vás konečně navštívilo, přeskládejte si během novoluní nábytek v domě.

* Chcete-li zabránit zlým lidem překročit práh vašeho domu nebo jinému zlu, zavěste nad vchod do domu zesíťované větvičky černého bezu.

* Nikdy nenechávejte po jídle ani ten nejmenší kousek chleba nedojedený, protože to může do vašeho domova přinést chudobu. Pokud jste něco vylili na chleba nebo to z jiných důvodů už nemůžete nebo nechcete jíst, je lepší nakrmit ptáčky nebo nakrmit jiná zvířata. Nejdůležitější je nevyhazovat chleba.

Pokračování na další straně