Říká se, že Nostradamus předpověděl pád anglické královské rodiny do roku 2024 – děsivá předpověď pro krále Karla

Podle proroctví měly britskou královskou rodinu čekat dramatické události, skutečně Nostradamus navrhl, že král „může být vyhnán násilím“.  „Král ostrovů bude násilně vyhoštěn…na jeho místo nastoupí ten, kdo neponese královu pečeť,“říká proroctví. 

Mario Reading, jeden z analytiků Nostradamových proroctví, interpretoval text takto: „Protože jeho rozvod nebyl schválen, zestárnul s vírou, že není hoden svého titulu. Lidé vyhnali svého krále z ostrovů. Jeho místo zaujme jiný muž, od kterého nikdo nečekal, že bude králem.“

Nostradamus učinil mnoho předpovědí o královských rodinách. Podle interpretů jeho textů se II. Předpověděl také datum smrti královny Alžběty v roce 2022 a předpověděl přesný věk, ve kterém panovník zemře. 

 Podle Nostradamových interpretů existuje také možnost, že by se Karel vzdal trůnu identitu nečekaného člověka, který nastoupí na jeho místo, ale mnozí si vzpomenou na prince Harryho, který je aktuálně pátý v následnictví trůnu.