Říká se, že Nostradamus předpověděl pád anglické královské rodiny do roku 2024 – děsivá předpověď pro krále Karla

Michela De Nostradame neboli polatinštěný Nostradamus, slavný věštec, astrolog a lékař, fascinoval svět svými mystickými proroctvími, která se od té doby mnozí snaží rozluštit.  Zatímco britská královská rodina prochází bezprecedentní krizí, tiskem se rozšířila děsivá Nostradamova předpověď, o které se mnozí domnívají, že by se mohla vztahovat na krále Charlese a naplnit se v roce 2024. 

 Francouzský astrolog prý předpověděl teroristický útok z 11. září , ale také ekonomická krize, která zasáhne celé lidstvo a podle některých dokonce i druhá světová válka. Také přesně předpověděl smrt královny Alžběty.  Podle tlumočníků Nostradamových předpovědí mohl francouzský věštec v jednom ze svých proroctví naznačit, že letošní rok bude zlomový v panování krále Karla a že jeho vládu by mohla ukončit řada šokujících událostí.

Pokračování na další straně