Silná modlitba k Bohu za prolomení kletby, kterou na vás uvalili jiní lidé

Víra je nedílnou součástí života mnoha lidí. Pomocí modlitby, vyznání a obrácení se k Bohu získává člověk sebevědomí, zdraví a sílu jít dál. Církevní rituály jsou také účinné proti temnému čarodějnictví.

Je důležité mít čisté myšlenky a žádat pouze o očistu. Touha pomstít se pachateli způsobí nespokojenost vyšších sil a může negativně ovlivnit stav osoby.

V období očisty od prokletí může člověk pociťovat zhoršení zdravotního stavu. To není děsivé, tělo využívá veškerou svou sílu k boji s temnou energií. Časem se vaše zdraví vrátí do normálu.

Modlitba za prolomení kletby   ti pomůže zlomit kletbu, kterou na tebe uvalili jiní lidé s Boží silou a milosrdenstvím.

Modlitba za prolomení kletby

Modleme se:

,,Všemohoucí Otče, kolem mě jsou špatné síly, se kterými nemohu bojovat sám. Ale Tvou silou a Tvým milosrdenstvím jsem spasen a vítězím.

Jsou lidé, Pane, kteří mi nepřejí dobře. Každý den doufají, že mě uvidí selhat nebo padnout na vedlejší kolej.

Pokračování na další straně