Silná modlitba o Boží pomoc v těžkých časech

Pokud potřebujete modlitbu o Boží pomoc v nesnázích, použijte klidně tato slova. Bůh slyší každou naši modlitbu, je-li upřímná a pochází od srdce…

,,Drahý Bože, Ty jsi můj Otec a můj přítel. Jsi moje naděje a moje útěcha. Ty jsi můj Bůh a můj Spasitel.

V této chvíli se cítím slabý a bezmocný. Nevím, co mám dělat a kam se obrátit.

Prosím, přijď mi na pomoc, slyš můj hlas, odpověz na mou prosbu.

Ty víš, co potřebuji, Ty víš, co je pro mě nejlepší. Miluješ mě bezpodmínečně a bezvýhradně.

Pokračování na další straně