SVĚTOVÁ SENZACE: LÉK NA RŮST ZUBŮ SE TESTUJE NA LIDECH, JE ČAS, ABY SE ZOUBKOVÁ VÍLA ODEBRALA DO DŮCHODU!

Podle skupiny vědců vedených japonským farmaceutickým startupem přijde brzy velký průlom pro zuby

Protože pracuje na léku, který dokáže stimulovat růst nových zubů – a možná brzy vstoupí do fáze klinických zkoušek, až ho začnou testovat na lidech

Bylo by to poprvé, kdy taková příprava dosáhla tohoto bodu.

Lék vyvinutý společností Toregem Biopharma je protilátkový přípravek, který prakticky zastavuje proteiny v ústech, které brání růstu zubů.

Klinické studie začnou poprvé v červenci 2024 a v závislosti na výsledcích by lék na růst zubů mohl být na trhu již v roce 2030

Pokračování na další straně