Vaše hodina narození prozrazuje, jak jste silní! Hluboký význam se skrývá v číslech, zkontrolujte, co je v nich napsáno

Numerologové tvrdí, že hodina našeho narození odhaluje činy, postoje a nálady, které jako člověk máme.
Je jedno, jestli jste se narodili ráno, odpoledne nebo pozdě v noci, tvrdí numerologové a astrologové. Některým svým činům, postojům a náladám lépe porozumíme, pokud budeme znát číselnou vibraci hodiny našeho narození . Každá hodina dne má určitou astrologickou frekvenci.

Od 12:00 do 02:00 se rodí nejvíce zvědaví a zvídaví lidé.

Od 02:00 do 04:00 se rodí velmi pracovití lidé, pevně orientovaní na materiální věci.

Od 4:00 do 6:00 se rodí odvážní lidé, kteří dokážou překonat všechny překážky a mají schopnost být vůdcem.

Od 6:00 do 8:00 se rodí mystici a lidé s jemnou duchovní organizací, kteří mají zvláštní schopnost empatie.

Od 8:00 do 10:00  se rodí humanisté a velmi šarmantní lidé, kteří jsou vždy příjemnou společností.

Pokračování na další straně