VELKÁ PRAVDA! Tohle by si měli přečíst všichni, kteří plánují v příštích letech odejít do důchodu

Odejít do důchodu dříve a dožít se vyššího věku nebo upracovat se ke smrti…

Je vědecky dokázáno: práce má negativní vliv na zdraví starších lidí.

Spousta lidí se bojí důchodu. Na seznamu 43 životních událostí, které jednotlivci způsobují největší stres, je dosažení důchodového věku a odchod do důchodu na 10. místě. Zhoršování zdravotního stavu a stále přibývající kompromisy jen stěží umožňují nazvat odchod do důchodu rajským obdobím, o kterém obvykle s takovým nadšením mluví členové společnosti, kteří mají do důchodu daleko.

A přestože je dosažení důchodového věku vždy plné nepříjemných překvapení, přichází is neskutečnými výhodami, o kterých mnoho lidí ještě neví, ale zároveň o nich sní.  Jedná se o zachování zdraví.

Vztah mezi důchodem a zdravím

Není nic překvapujícího na tom, že stárnutí způsobuje úpadek zdraví. Mnohem překvapivější je však fakt, že odchod do důchodu přispívá k výraznému zlepšení jeho stavu.

Pokračování na další straně