Každý má svého anděla strážného. V těchto 6 situacích vám nepomohou. Dávejte si pozor na to, co si přejete

Už rodiče učí malé děti základní modlitbu ke svému andělu strážnému. Učí je tak víře, že ačkoli je nevidíme stále zde jsou a pomáhají.

Chrání nás a provázejí celým naším životem. Andělé jsou dobré bytosti, které jakýmsi způsobem zastupují Boha. Někdy stačí ke svému andělu pouze krátce promluvit, o něco ho poprosit, a on to splní.

Andělé jsou také stvoření plné lásky. Archandělé, nejvyšší z andělů, dokáží být dokonce na různých místech najednou.

Takže vyslovení modlitby se bát určitě nemusíte. I přesto, že andělé jsou velmi mocné bytosti, nejsou všemocní. Dělají pro svého svěřence první i poslední, ale v některých případech mohou pouze nečinně přihlížet.

Zde jsou situace, kde svou moc mohou použít a kdy ne:

Nemohou nám napravit karmu:

Náš anděl nás vždy vede k tomu, abychom se rozhodli správně. Může jít o uvolnění místa v autobuse staršímu člověku nebo pomoc mámě v kuchyni, či sourozenci s úkoly.

Když si však svými rozhodnutími karmu nakloníte proti sobě, andělé mají problém změnit tento zákon. Karma se řídí tím, že každý dostane to, co si zaslouží a toto je jedna z věcí, do nichž andělé zasahovat nemohou.

Vše je dáno ve hvězdách:

Jednoduše řečeno, co se má stát, stane se. Všechno má svůj důvod. Zmeškání autobusu, polití nové košile ranní kávou a podobně.

Nikdy nevíme, co by bylo kdyby, ale víra má vést člověka k tomu, že všechno dopadne dobře. Bůh má pro každou svou „ovečku“ plán, který andělé nemají právo měnit.

.

Čas:

Andělé přesně ví, kdy je ten správný čas, aby se modlitba, nebo prosba, naplnila. Tyto stvoření dokážou vycítit, kdy jste připraven na to, aby se touha stala skutečností.

Říká se, že trpělivost růže přináší, a v tomto případě to platí sto násobně. Je důležité věřit svému andělovi a nechat ho, aby dělal svou práci.

Andělé nejsou soudci:

Na soudce si hraje spousta lidí, ačkoli na to nemají nejmenší právo. Vždyť, kdo už na tomto světě umí říct, co je správné a co ne?

Pokud by bylo správné nejíst, nejedli byste? Andělé vás se žádné vaše rozhodnutí neodsoudí.

Každý má svobodnou vůli, ale nikdo by ji neměl zneužívat na řízení zla. Andělé jsou milosrdní a nikomu nedokážou ublížit.

.

Neumí zabránit utrpení:

Ať už člověk trpět chce nebo ne, trnitou cestu mu andělé vydláždit neumí. Každý si musí svým osudem projít a bolesti se dá vyhnout málokdy.

Nezáleží na tom, jestli vás trápí zlomené srdce nebo umřel někdo blízký. Všechno jsou to lekce, které mají něco naučit, mají zocelit a udělat z nás lidi, jakými máme být.

Zasahovat do hádek:

V tomto případě mohou andělé ale vysílat pozitivní energii, která ovlivní člověka tím správný způsobem.

Vybojovat hádku za nás nemohou, protože lidé mají moc vyjadřovat se sami, zatímco andělé tuto „moc“ právo ovlivnit nemají.

V praxi to znamená, že andělé mohou pomoci i při konfliktech, ale nikdy ne tak, aby přímo zasahovali.