Muži dokáží vystresovat manželky více, než jejich děti. Je to vážnější než byste si mohli myslet!

Řešení

Nejsrozumitelnější odpovědí je, že manžel začne ženě pomáhat s domácími pracemi. Rovněž rozdělené povinnosti v domácnosti jsou jedním z hlavních řešení úspěšného manželství.

Oba manželé by měli umět ocenit úsilí toho druhého. Jakákoli práce je ceněná, i když nevytváří příjem do rodinného rozpočtu. V případě, že jsou domácí práce rozděleny na polovinu, udělají se rychleji a zbývající čas můžete strávit například společnými zálibami.

Žena se cítí být vinná a neví, co je to mít volný čas

Vezmeme-li v úvahu všechny výše uvedené povinnosti manželek, mohou mít pocit, že nemají dostatek volného času. Zejména pokud pracují na plný úvazek. Ve večerních hodinách, po práci, musí věnovat pozornost každému členovi rodiny a nezapomínat ani na potřebné domácí práce. Tento pocit nevede k ničemu jinému než stresu.

Odpovědnost za děti, manžela a domácnost leží na jejích bedrech, proto se může stát, že pokud se něco pokazí, začne se za to vinit. Jedna žena se vyjádřila takto: „Mám pocit, že o rodičovství se dozvídám mnoho, ale je to bez přínosu mého manžela. To mě stresuje, protože když se něco pokazí, je to moje vina.“

článek pokračuje na další stránce..

1
2
3
4