Sókratův Test: Než něco vyslovíte, podrobte „to“ tímto 3 testem

Sókratés

V antickém Řecku (469 – 399 před naším letopočtem) byl Sókratés široce uznávaný pro svou moudrost.

Jednoho dne za ním celý nadšený přiběhl jeden z jeho známých a řekl: „Sókraté, víš co jsem právě slyšel o jednom z tvých žáků?“

„Počkej chvíli“, odvětil Sókratés. „Předtím, než mi to řekneš, chci, aby si prošel jedním malým testem. Jmenuje se Test Tří.“

„Test Tří?“

„Správně“, pokračoval Sókratés. „Než mi něco řekneš o mém žákovi, zastavme se na chvilku a otestujme to, co mi chceš říct.

První test – Pravda

První test je Pravda. Jsi si absolutně jistý, že to, co se mi chystáš říct, je pravda? “

„Ne“, odpověděl muž, „v podstatě jsem to jen zaslechl.“

„V pořádku“, říká Sókratés. „Takže ty nevíš, jestli to je pravda nebo ne.

pokračuj .

Druhý test – Dobro

Nyní vyzkoušíme druhý test. Test dobra.

Je to, co mi chceš říct o mém žákovi, něco dobrého? “

„Ne, právě naopak …“

„Takže“, pokračuje Sókratés, „Ty mi chceš o něm říct něco špatného, ​​přestože si nejsi  jistý, jestli je to pravda?“

Muž jen trochu zahanbeně pokrčil rameny.

pokračuj .

Třetí test – Užitečnosti

Sókratés pokračoval, „ještě pořád můžeš uspět, protože je zde třetí test. Test užitečnosti. Bude to, co mi chceš říct o mém žákovi, pro mě užitečné? “

„Ne, vlastně ani ne …“

„Tak“, konstatoval Sókratés, „pokud to, co se mi chystáš říct není ani pravdivé, ani dobré a dokonce ani užitečné, proč mi to vlastně chceš říct?“

Muž zůstal poražen, zahanben a nic víc už neřekl …

Ponaučení

Příště, když budete pociťovat potřebu o někom mluvit, zeptejte se nejprve sebe: Je to pravda? Je to dobré? Je to užitečné?

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno