Černá semínka: Lék na všechno (kromě smrti)

Tato skromná, ale neskutečně silná semínka zneškodňují super-bakterie odolné vůči antibiotikům, léčí chemickými zbraněmi otráveně tělo či stimulují obnovu umírajících beta buněk ve slinivce při cukrovce. Přesto jen velmi málo lidí ví, že existují.

Semínka jednoleté rostlinky Nigella sativa (pozn. red. Černucha setá nebo černý kmín) jsou ceněna kvůli svým léčícím vlastnostem již od nepaměti.

Jsou známé i pod jinými názvy, jako například římský koriandr, černý sezam, černý kmín nebo cibulová semínka.

První zmínky o jejich kultivaci přicházejí ze starého Egypta. Olej z černých semínek se dokonce našel i v hrobce faraona Tutanchamona před 3300 lety.

V arabské kultuře je černý kmín označován za požehnaná semena. Traduje se také, že islámský prorok Mohamed o nich jednou řekl, že jsou „lékem na všechno kromě smrti„.

Mnohé z léčebných účinků černých semínek byly důsledně potvrzeny i v současné biomedicínské literatuře. Od roku 1964 bylo publikováno 458 ověřených studií, které se o nich zmiňují.

Existuje přes 40 různých zdravotních problémů, na které má tato bylinka prospěšný účinek, včetně následujících 17 specifických farmakologických vlivů:

 • analgetické (bolesti tlumící)
 • antibakteriální
 • protizánětlivé
 • proti vředům
 • proti cholinergní (tlumící nervové vzruchy)
 • antifungální
 • proti vysokému krevnímu tlaku
 • antioxidační
 • antivirální
 • zprůchodnění průdušek
 • inhibitor glukoneogeneze (antidiabetické)
 • působí hepatoprotektivně (chrání játra)
 • na nízký krevní tlak
 • senzitivita na inzulín
 • vyvolávání tvorby interferonu
 • ochrana ledvin
 • inhibitor nádorového nekrózního faktoru alfa

Uvedených 17 farmakologických účinků je jen podmnožina širšího okruhu jejich prospěšných vlastností.

Jen 2 gramy černých semínek denně mělo u lidí za následek sníženou úroveň glukózy, sníženou inzulínovou rezistenci, zvýšenou činnost beta buněk ve slinivce a snížený glykovaný hemoglobin (HbA1c).

Následují příklady dalších účinků užívání černých semínek – Strana 2

Příklady dalších účinků užívání černých semínek

Helikobakter Pylori

Černá semínka mají klinicky prospěšnou aktivitu ve srovnání se standardní terapií antibiotiky.

Epilepsie

Černá semínka jsou tradičně známá svými protikřečovými vlastnostmi.

Studie z roku 2007 s epileptickými dětmi, jejichž stav nereagoval na konvenční léky, ukázala, že vodný extrakt těchto semínek výrazně u dětí s epilepsií snížil výskyt záchvatů.

Vysoký krevní tlak

Denní užívání 100 až 200 mg extraktu z černých semínek během 2 měsíců mělo pozitivní vliv na snížení krevního tlaku u pacientů s mírnou hypertenzí.

Akutní tonzilofaryngitida

Je charakteristická zánětem mandlí a hrdla. Nejčastěji je zapříčiněna viry.

Kapsle s černými semínky se ukázaly jako účinný prostředek ke zmírnění bolesti v krku a následné potřeby užívání léků proti bolesti.

Otrava chemickými zbraněmi

Randomizovaná, placebem kontrolovaná studie na pacientech postižených zásahem chemických zbraní zjistila, že provařené vodní extrakty z černých semínek zredukovaly respirační příznaky, pískání v hrudi, zlepšily hodnoty testů plicních funkcí a také omezily potřebu a množství podávaných léků.

Rakovina tlustého střeva

Studie buněk odhalily, že extrakt z černých semínek byl efektivnější v porovnání s chemoterapeutikem 5-Fluorouracilum při potlačování růstu rakoviny tlustého střeva.

Jejich bezpečnost byla samozřejmě nesrovnatelně lepší.

Studie na zvířatech zase ukázala, že olej z černých semínek má významné potlačující účinky na rakovinu tlustého střeva u myší bez pozorovaných vedlejších účinků.

MRSA (superbakterie odolné na antibiotika)

Černá semínka mají antibakteriální aktivitu na klinicky izolované části bakterií rezistentních vůči antibiotiku methicilinu.

Opiátová závislost a abstinenční příznaky

Studie na 35 lidech závislých na opiátech ukázala, že černá semínka jsou efektivní terapií při dlouhodobé léčbě této závislosti.

Když se mluví o přírodních látkách jako černá semínka, přicházejí zmínky o „semínkách přenášejících hory“. Pokud se nad tím zamyslíme, neznamenají semínka vlastně naději na pokračování života těch, kteří je zplodili?

Semena jsou vlastně takové kondenzované miniaturní holografické fragmenty života samotného. Představují znak formujícího se budoucího organismu a vyjadřují emblém nesmrtelnosti života jako takového.

Když pochopíme skutečnou podstatu semen a kolik života se v nich nachází (minulého, současného a budoucího) pak se nebude zdát divné to, jak dokáží pokořit bakterie rezistentní na antibiotika, vyléčit tělo od chemických jedů či stimulovat regeneraci umírajících beta buněk produkujících inzulín ve slinivce břišní.

Jak konzumovat a kde koupit černá semínka? – Strana 3

Jak konzumovat a kde koupit černá semínka?

Pro vysokou využitelnost aktivních látek je nejlepší černé semínka umlít (například v mlýnku na mák). Ty pak konzumovat buď přímo nebo z nich udělat odvar a ten vypít.

Na České republice se černé semínka ( Černucha setá nebo černý kmín) dají sehnat často jen jako osivo v semenářských obchodech na kusy, což je pro jejich použití jako potraviny nepraktické.

Na běžnou konzumaci se černá semínka prodávají např. v 100 g balení přes internet například v indických obchodech.

Dají se také koupit v formě oleje.

Slovo na závěr

Úloha „přenášení hor“ při nemoci znamená mnohem více pro semínka nežli nějaké chemické léky.

Největším rozdílem mezi semínkem a syntetickou chemikálií je ten, že semínko vytvořila příroda, přičemž chemikálii vyrobil člověk poháněný touhou po zisku s pomateným chápáním přírodních procesů.

Dnes znovu nadešel čas, aby ústřední místo v medicíně zaujaly jídlo, semínka, bylinky, rostliny, sluneční světlo, vzduch, čistá voda a ano, i láska.

Pokud to medicínský systém neudělá, zhroutí se pod narůstající vlastní vahou korupce, neobratností, utrpením a následným finančním dluhem, který vytváří.

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno