Co vidí šaman v psychiatrické léčebně

V šamanském pojetí signalizuje duševní nemoc „zrod léčitele“, vysvětluje Dr. Malidoma Patrice Somé. Z tohoto důvodu jsou mentální onemocnění určitou duševní pohotovostí či krizí ducha, a proto by se k nim tak mělo při zrodu léčitele přistupovat.

To, co západní medicína vnímá jako psychiatrickou diagnózu, považují lidé z kmene Dagara za „dobrou zprávu z jiného světa“. Člověk, který prochází krizí, byl vybrán jako médium, aby komunitě předal odkaz ze světa duchů.

Dr. Somé vysvětluje: „Duševní onemocnění a poruchy chování všeho druhu signalizují, že se dvě nekompatibilní energie spojily do téhož pole.“ Tyto poruchy jsou výsledkem skutečnosti, že se dané osobě nedostane pomoci poprat se s přítomností energie, která pochází z jiného světa.

Jak k duševním odchylkám přistupuje západní medicína

Jedné z prvních věcí, které si Dr. Somé všiml, když poprvé přijel do USA na vysokoškolská studia, byl způsob, jakým tato země přistupovala k duševním onemocněním. Když byl jeden z jeho spolužáků poslán kvůli své „nervové depresi“ na psychiatrii, šel ho Dr. Somé navštívit. „Byl jsem neskutečně šokován,“ říká. „Poprvé v životě jsem na vlastní oči viděl, co tu dělají lidem, kteří vykazují tytéž symptomy jako někteří lidé v mé rodné vesnici.“ Dr. Somého překvapilo, že pozornost věnovaná příznakům onemocnění byla založena především na patologii, tedy na úvaze, že příznaky onemocnění jsou něco, co musí být potlačeno. Šlo o absolutní protiklad k postoji jeho kultury v podobných situacích. Jak se rozhlížel po pacientech na psychiatrickém oddělení, někteří v kazajce, jiní nadopovaní léky, další vřískající, říkal si sám pro sebe: „Takže takto se zachází v této kultuře s léčiteli, kteří se právě chystají narodit?! Jaká je to škoda! Jaká škoda, že se takto plýtvá s člověkem, který se konečně napojil na síly z jiného světa!“ Jinými slovy – pro lidi na západě srozumitelnějšími – tato společnost se neučí, jak zacházet a dokonce ani přemýšlet, jak přijmout existenci psychických fenoménů či světa duchů. Psychické schopnosti jsou zde dokonce opomíjené. Když se energie ze spirituálního světa objeví u člověka na západě, tento člověk je absolutně nepřipravený zakomponovat je do svého života a dokonce i jen přiznat jejich existenci. Výsledek je pak hrozivý. Bez správného kontextu a asistence jak naložit s převratnou událostí týkající se jiné úrovně reality, je pro praktické účely člověk považován za šíleného. Silná psychofarmaka problém jen zabetonují a zabrání integraci, která by mohla vést u daného člověka k rozvoji jeho duše a osobnosti. Na psychiatrickém oddělení v nemocnici viděl Dr. Somé v okolí pacientů hodně „bytostí“. Šlo o „entity“, které jsou pro většinu lidí neviditelné, ale šamani a senzibilové jsou schopni je vidět. „To ony způsobovaly u těchto lidí krizi,“ říká. Zdálo se mu, že tyto bytosti se snažily dostat léky a jejich účinky ven z těl lidí, se kterými se snažily spojit. Avšak během tohoto procesu se u pacientů zvyšovaly bolesti. „Bytosti pracovaly v energetickém poli pacientů téměř jako nějaký bagr. Byly vskutku divoké. Lidé, kterým to dělaly, jen křičeli a řvali,“ uvádí Dr. Somé. V takovém prostředí nedokázal setrvat, a proto odtud musel odejít.

Jak duševní příhody řeší kmen Dagara

Podle tradic kmene Dagara pomáhá komunita postižené osobě vyrovnat se s energiemi obou světů: světa duchů, s nimiž je spojen, a světa komunity či osady. Tato osoba vlastně slouží jako most mezi oběma světy a živým lidem pomáhá s informacemi od duchů a také s léčením, pokud jej potřebují. Proto duševní krize končí narozením nového léčitele. Dr. Somé vysvětluje: „Vztah jiného světa s naším světem je vlastně určité sponzorství. Ve většině případů jsou znalosti a dovednosti, které vyplynou z takového vztahu, vědomostmi a dovednostmi poskytovanými přímo jiným světem. Bytosti, které zvyšovaly bolesti u pacientů na psychiatrickém oddělení, se s nimi v podstatě jen snažily spojit a předat přes ně odkaz našemu světu. Lidem, které si vybraly pro spojení, se nedostávalo žádné pomoci, jak se naučit vytvořit most mezi dvěma světy. Všechny snahy bytostí o navázání spojení se zmařily.“ Výsledkem bylo přetrvávání počátečních příznaků nerovnováhy energií a zabránění narození léčitele. „Západní kultura konzistentně ignoruje zrod léčitelů. Následkem je pak snaha druhého světa pokoušet se o to znovu a znovu u takového množství lidí, jak je to jen možné, aby získali něčí pozornost. A pokoušejí se o to stále silněji. Duchové se zaměřují na lidi, jejichž smysly nebyly otupené. Vnímavost musí v podstatě dál chápat jako pozvánku pro pokus o spojení.“ Ti, u kterých se rozvinou takzvané duševní choroby, jsou ti senzitivní, což se v západním světě vnímá jako přecitlivělost. Přírodní kultury to nevidí tímto způsobem. Výsledkem pak je, že senzitivní lidé nepovažují sami sebe za přecitlivělé. Na západě jde o přetížení z druhu kultury, v němž se zdejší lidé nacházejí. Ta na lidi doléhá, ​​upozornil Dr. Somé. Rychlý životní styl, bombardování smyslů a násilné energie, které jsou typické pro západní země, přetěžují vnímavé lidi.

Schizofrenie a cizí energie

„U schizofrenie jde o speciální citlivost na tok obrazů a informací, které nemohou být kontrolovány,“ uvádí Dr. Somé. Když se objeví tento typ shonu v čase, který si člověk sám nezvolí, a zvlášť, když jde o výjevy, které jsou hrozivé a navzájem si odporující, člověk se dostává do amoku. V takovém případě je nutné nejprve oddělit energii dané osoby od cizí energie použitím šamanské praktiky známé pod názvem „zametání“ a s její pomocí vyčistit auru od cizí energie. „Vyčištěním aury člověk už pak nepřijímá tok informací a nemá již více důvod být vystrašený nebo rozrušený,“ vysvětluje Dr. Somé. „Pak je možné pomoci danému člověku sladit ho s energií duchovní bytosti, která se pokouší přejít z jiného světa do toho našeho, aby umožnila narození léčitele.“ Blokování tohoto aktu je to, co způsobuje problémy.

Dr. Somé také vypozoroval, že „energie léčitele je energie s vysokým napětím. Pokud je zablokována, člověka spálí. Je to jako zkrat v elektrickém obvodu. Pojistky se přepalují. To je důvodem, proč to může být opravdu hrozivé, a já rozumím, proč tato kultura upřednostňuje izolaci podobných lidí. Vždyť přece řvou a křičí, a proto jsou svázáni do kazajky. Je to smutný pohled“. Opět, šamanský přístup je o harmonizaci energií, aby neexistovala blokáda. Pojistky nevyhořely a daný člověk se může stát tím, co mu je osudem dáno, tedy léčitelem. Je však nutné poznamenat, že ne všechny duchovní bytosti, které vstoupí do energetického pole člověka, jsou zde proto, aby podporovaly léčení. Existují i ​​negativní energie, jejichž přítomnost v auře není žádoucí. Šamanským přístupem je v těchto případech jejich vynětí z aury namísto snahy o sladění nekompatibilních energií.

Alex: Šílený v USA, léčitel v Africe

Na otestování své teorie, co je šamanský pohled na duševní onemocnění a co je pohled západního světa, vzal Dr. Somé jednoho psychiatrického pacienta zpět do Afriky. Dr. Somé k tomu dodává: „Vedla mě vlastní zvědavost, zda je možné mentální onemocnění spojovat s obdržením energií od bytostí z jiného světa.“ Alex byl 18letý Američan, který překonal psychické zhroucení, když mu bylo pouhých 14 let. Měl halucinace, sebevražedné sklony a procházel obdobími nebezpečně silné deprese. Nacházel se v psychiatrické léčebně a bral množství léků, ale nic nepomáhalo. Rodiče se pokoušeli o leccos, ale neúspěšně. Už nevěděli, co víc by mohli udělat. S dovolením vzal Dr. Somé jejich syna do Afriky. Svůj pobyt popisuje takto: „Po 8 měsících se tam stal Alex zcela normálním. Dokonce byl schopen účastnit se s ostatními léčiteli jejich práce. Seděl s nimi celý den a pomáhal jim, asistoval  při tom, co dělali se svými klienty. Nakonec strávil v mé vesnici celé 4 roky.“ Skutečnost, že harmonizace energie fungovala u Alexe, demonstrovala Dr. Somému, že spojitost mezi jinými bytostmi a duševním onemocněním je opravdu univerzální. Po absolvování rituálu začal Alex sdílet zprávy, které měly duchovní bytosti pro tento svět. Bohužel lidé, se kterými mluvil, neuměli anglicky (v té době byl Dr. Somé pryč). Celá tato zkušenost nakonec vedla k tomu, že se Alex rozhodl studovat psychologii na vysoké škole. Do USA se vrátil po čtyřech letech, protože „objevil, že všechny věci, které v Africe potřeboval udělat, už udělal, a mohl se tak posunout dále ve svém životě“. Poslední, co Dr. Somé o Alexovi slyšel, bylo, že studoval na fakultě psychologie na Harvardu. Nikdo by si předtím ani nepomyslel, že bude schopen dokončit vysokou školu a už vůbec ne, že získá pokročilý diplom. Dr. Somé shrnul, o čem bylo Alexovo onemocnění: „On žádal svět o pomoc. Bylo to krizové volání. Jeho práce a jeho poslání bylo být léčitelem. Říkal, že nikdo si toho nevšímal.“ Po tom, co viděl, jak dobře šamanský přístup fungoval u Alexe, dospěl Dr. Somé k závěru, že duchovní bytosti jsou stejně vážným problémem na západě jako v jeho komunitě v Africe. Otázka však zůstává. Odpověď na tento problém musí být nalezen zde namísto nutnosti cestovat do zámoří, abychom ji našli tam. Musí existovat způsob, kterým by byl problém chápán víc než jen jako pouhá patologie. Musí být možné najít ten správný rituál, který lidem v podobné situaci pomůže.

Touha po spirituálním spojení

Společným znakem při „psychických“ poruchách na západě, které Dr. Somé objevil, je „velmi starobylá dědičná energie, která byla konzervovaná a která se konečně dostává z člověka“. Jeho úkolem je jít zpět v čase po její stopě, aby objevil, co je to za ducha. Ve většině případů je duch spojen s přírodou, zvláště s horami nebo velkými řekami. V případě hor, pro vysvětlení tohoto fenoménu, „se jedná o ducha hor, který kráčí bok po boku s danou osobou. Výsledkem je vytvoření časoprostorové poruchy, která ovlivňuje osobu v ní chycenou“. Je potřeba sladit dvě energie tak, „aby se daná osoba a duch hor stali jedním“. Šaman zde opět vykonává specifický rituál, aby dosáhl této harmonizace. Dr. Somé se domnívá, že podobný úkaz se v USA vyskytuje tak často proto, že „většina území této země je tvořena energií strojů, následkem čehož se přetrhaly vazby na minulost. Můžete utíkat před minulostí, ale nemůžete se před ní ukrýt“.

Duch předků z přírody přichází na návštěvu

„Nejde ani tak o to, co duch chce, jako o to, co chce daná osoba. Duch nás vidí, jak voláme po něčem zásadním, něčem, co udělá život smysluplným. Proto duch na tuto žádost odpovídá.“ Toto volání, o kterém si ani neuvědomujeme, že ho děláme, vyjadřuje „silnou touhu po hlubokém spojení, čili spojení, které přesahuje podstatnost a vlastnictví věcí a přenáší se do hmatatelné kosmické dimenze. Většina tužeb je podvědomá, avšak pro duchy vědomí a podvědomí nepředstavuje žádný rozdíl“. Oni odpovídají na obojí. Jako součást rituálu pro spojení energie hor a lidské energie se ti, co získávají energii hory, posílají do místa s pohořími dle vlastního výběru. Tam si najdou kámen, který k nim promlouvá. Tento kámen si přinesou zpět s sebou pro zbytek rituálu a pak s nimi zůstává i jako jejich společník. Někteří lidé ho dokonce nosí stále s sebou. Dr. Somé vysvětluje: „Přítomnost kamene dělá hodně pro naladění přijímací schopnosti člověka. Přijme velké množství užitečných informací. Je to jako kdyby získal hmatatelného průvodce z jiného světa, který je vede životem v našem světě. Pokud se jedná o energii řeky, pak ti, kteří jsou povoláváni, se odeberou na určitý čas k řece. Po rozhovoru s duchem řeky si najdou vodní kámen a přinesou si jej zpět pro tentýž účel, jak tomu bylo i u ducha hor.“

Posvátný rituální přístup pro léčbu duševních onemocnění

Jeden z darů, který může přinést šaman západnímu světu, je pomoc znovuobjevit rituál, který tu tak velmi chybí. Ve své knize „Rituál: Síla, léčení a komunita“ Dr. Somé píše: „Opuštění rituálu může být zničující. Z duchovního hlediska je rituál nezbytný a potřebný, pokud chce člověk žít plnohodnotně. Říci, že rituál je v industriálním světě potřebný, je ještě slabý výraz. Viděli jsme u mých vlastních lidí, že je zřejmě nemožné žít normální život bez něj.“ Dr. Somé cítil, že není možné jednoduše přenést rituály používané v jeho rodné vesnici do západních zemí. Proto během let své šamanské práce vypracoval rituály, které naplňují odlišné potřeby zdejší kultury. I když se rituály mění v závislosti na jednotlivci či skupině, zjistil, že existuje i potřeba jistých obecných rituálů. Jedním z jejich úkolů je pomoci lidem objevit příčinu jejich trápení, která vyvěrá z faktu, že „jsou voláni bytostmi z druhého světa, aby s nimi spolupracovaly při léčení“. Rituály jim pomáhají odstranit tíseň a akceptovat toto volání. Další potřeba rituálu se vztahuje na takzvané uvedení. „V původních kulturách po celém světě jsou mladí lidé po dosažení určitého věku uváděni do dospělosti. Neexistence takového rituálu na západě je jednou z příčin krize, v níž se tito lidé nacházejí,“ vysvětluje Dr. Somé. Naléhá na komunity, aby daly dohromady „esenci z kreativity lidí, kteří měli tento typ zážitku, ve snaze přijít s nějakým alternativním rituálem, který by alespoň zčásti nahlodal současnou krizi“. Další rituál, který se jeví jako nezbytný pro lidi, co ho vyhledávají kvůli pomoci, je založení ohně z kostí, do kterého se pak vkládají „předměty, které mají symbolický význam pro nitro člověka“. „Může se jednat o problémy s hněvem, frustrací s předky, kteří zanechali dědictví vraždy a otroctví, případě leccos, s čím musí potomci žít,“ vysvětluje Dr. Somé. „Pokud se k nim přistoupí jako k věcem, které blokují lidskou představivost, smysl života člověka či dokonce jeho pohled na život jako na něco, co se dá zlepšit, pak dává smysl přemýšlet, jak přeměnit uvedenou blokádu na cestu, která může vést k něčemu kreativnějšímu a smysluplnějšímu.“ Příklady rituálů zaměřených na řešení dopadů předků, které vytvořil Dr. Somé pro dysfunkce západní společnosti, spouštějí u účastníků takzvané osvícení či procitnutí. Tyto rituály vycházejí z toho, že se západ ve velkém stylu obrací zády ke svým předkům. Jak již bylo shora zmíněno, část z duchů, kteří se sem snaží proniknout, mohou být „předky, kteří se snaží splynout se svým potomkem, aby vyléčili to, co nebyli za svého života ve fyzickém těle sami schopni.“ „Pokud není vztah mezi živým a mrtvým v rovnováze, bude panovat chaos,“ říká Dr. Somé. „Lidé kmene Dagara věří, že pokud existuje taková nerovnováha, je povinností živých vyléčit své předky. Pokud jejich předkové nebudou vyléčeni, jejich nemocná energie bude honit duše a psyché těch, kteří mají zodpovědnost jim pomoci.“ Rituály se zaměřují na léčbu vztahů s našimi předky a zahrnují tak specifické záležitosti předka, jakož i širší kulturní okolnosti z naší minulosti. Dr. Somé byl svědkem neuvěřitelných vyléčení během těchto rituálů. Použití přístupu posvátného rituálu pro duševní onemocnění namísto považování člověka za patologického, dává postiženému člověku i širší komunitě velkou výhodu. Jde o možnost začít na daný problém nahlížet jako na příležitost, která nabízí ohromné ​​množství přínosů pro všechny zúčastněné.

Knihy, které napsal Dr. Somé

Dr. Somé je autorem dvou knih. První je „Rituál: Síla, Léčení a Komunita“.

Druhá má název „Z vody a ducha: Rituál magie a zasvěcení v životě afrického šamana“. Tato kniha byla přeložena do češtiny a je možné ji sehnat i v České republice.

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno