Energeticky úsporné žárovky mohou vyvolávat úzkost, migrény a dokonce i rakovinu

Mnozí z nás s cílem ušetřit elektřinu a peníze nahradili standardní žárovky takzvanými ekologickými nebo šetrnými zářivkami nové generace. Vliv na to určitě mělo i omezení výroby klasických žárovek.

Avšak tato nová generace žárovek je natolik toxická, že americká vládní Agentura pro ochranu životního prostředí vytvořila speciální protokol, který je třeba dodržovat v případech, kdy dojde k jejich rozbití.

Důvodem je fakt, že při narušení jejich struktury nastává únik toxických plynů.

Pokud se rozbijí v uzavřeném prostředí domu či bytu, tak maximální povolená koncentrace rtuti ve vzduchu bude překročena až 20 násobně!

K takovému zjištění dospěla studie provedená Výzkumným ústavem Fraunhofer Wilhelm Klauditze pro německou Svazovou agenturu životního prostředí.

Jaký je rozdíl mezi světlem z běžné a úsporné žárovky

I když se na první pohled může zdát, že světlo produkované běžnou žárovkou a úspornou zářivkou je stejné, případně odlišné pouze v odstínu, není tomu tak.

Běžná žárovka produkuje takzvané spojité spektrum světla na stejném principu jako slunce vytváří běžné denní světlo.

Pro naše oči viditelné světlo má rozmezí vlnových délek od 400 do 700 nm.

Jde vlastně o celé spektrum barev od fialové, přes modrou, zelenou, žlutou až po červenou, které se po vzájemném prolínání pro lidi jeví jako bílá barva.

Naproti tomu, úsporné zářivky generují jen jednu nebo několik konkrétních vlnových délek, které se nám také jeví jako bílé světlo, ale ve skutečnosti je to jen jeho malá část.

Co způsobuje světlo z úsporných žárovek – strana 2

Jak bylo vysvětleno v předchozím odstavci, obě světla se navenek jeví jako velmi podobná, ale ve skutečnosti jsou velmi odlišná.

Světlo ze zářivek sice dokáže oklamat oči, ale mozek ne, protože ten chybějící frekvence v podvědomí registruje.

To pak může způsobovat následující zdravotní problémy:

  • závratě
  • bolesti hlavy
  • migrény
  • křeče
  • únavu
  • neschopnost koncentrace
  • stavy úzkosti a podrážděnosti

Úsporné zářivky kromě selektivních vlnových délek viditelného světla produkují i ​​UV záření.

Konkrétně se jedná o UV-B a UV-C paprsky, které jsou škodlivé pro pokožku (rakovina kůže), ale i pro oči.

Radiace z těchto zářivek přímo napadá imunitní systém a může způsobit poškození kůže, které bude bránit správnému formování vitaminu D-3.

Zatím jsme se zmínili pouze o následcích způsobených samotným světlem. Kromě toho v nich, ale číhá i další nebezpečí v podobě otravných plynů.

Zdravotní rizika při poškození zářivek a úniku plynů – strana 3

Pokud dojde k rozbití nebo poškození obalu úsporné zářivky a následnému úniku toxických plynů, může vám to způsobit následující zdravotní potíže.

1) Ohrožení vnitřních orgánů

Rtuť je silný neurotoxin a při nadýchání poškozuje plíce a následně mozek, nervovou soustavu, játra a ledviny.

Poškodit může také kardiovaskulární systém, imunitu a reprodukční orgány. Následky se projevují třesavkou, úzkostí, nespavostí, ztrátou paměti, rakovinou a Alzheimerovou chorobou.

Ohroženy jsou hlavně děti a těhotné ženy.

2) Riziko rakoviny

Nová studie provedená Petrem Braunem z Alabovoho laboratoře v Berlíně zjistila, že úsporné žárovky obsahují toxické karcinogeny, které mohou způsobit rakovinu.

Jde o látky jako:

Fenol – mírně kyselinová toxická látka získávaná z uhlí používaná v chemickém průmyslu.

Naftalen – nestálá bílá krystalická látka získaná destilací uhelného prachu. Používá se v kuličkách proti molům a jako základní surovina při výrobě jiných chemikálií.

Styren – Nenasycený tekutý uhlovodík získávaný z ropy.

Úsporné žárovky jsou natolik toxické, že bychom je neměli dávat do běžného odpadu. To dokonce přiznávají i samotní výrobci.

Jde tedy o hazardní domácí odpad.

Pokud se vám náhodou jedna taková žárovka doma rozbije, měli byste ihned otevřít všechna okna a dveře a následně evakuovat všechny lidi i domácí zvířata na minimálně 15 minut.

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno