Nedávejte mobily do rukou dětem mladším 12 let! Můžete jim zadělat na vážné zdravotní a psychické problémy, tvrdí odborníci

Můžete k tomu přihlédnout anebo nikoliv, ale přečíst by si to měli všichni!

Ve věku výpočetní techniky je problém závislosti dětí na přístrojích stále naléhavější než kdy jindy.

Mnozí z vás už určitě nejednou viděli obrázek, kdy rodiče dávají smartphone do rukou dítěte, aby se ho „zbavili“. „Tady máš, šikulko, obrázky a nech své rodiče na pokoji!“, to jistě znáte, že?

Děti si rychle zvykají. Dokud mají v rukou chytrý mobil, nevydají ani hlásku, ale pokud jim ho vezmete, už křičí. A pak se rodiče diví, proč nemohou najít společný jazyk s dětmi a proč si nerozumí v normálním životě.

Závislost na mobilních přístrojích

Komunikační dovednosti jsou v nás od dětství. Podle pediatrů je věk od 0 do 3 let velmi důležitý pro rozvoj zraku, tvorbu řečového aparátu a obohacení slovní zásoby dětí. Pro děti do 3 let je obzvláště důležité mluvit co nejvíce s rodiči a vrstevníky, a ne s maminčiným smartphonem.

Americká akademie pediatrů uvádí, že děti ve věku 0−2 let by neměly být vystaveny elektronickým zařízením vůbec. Ve věku od 3 do 5 let by děti neměly používat více než jeden přístroj a od 6 do 18 let nejvýše dvě hodiny denně.

Statistiky zároveň uvádějí, že moderní děti tráví v průměru několikrát více času před obrazovkou, a to 6–7 (!) hodin denně. Většina amerických dětí používá mobilní zařízení každý den od dvou let a ve věku 7–8 let již mají stálý přístup k internetu.

Mobilní zařízení významně zvýšila dostupnost moderních technologií pro malé děti. Pediatr Chris Rowan proto trvá na zákazu používání mobilních elektronických zařízení dětmi mladšími 12 let.

Zde je 10 hlavních důvodů, proč nedávat telefon do rukou dětí mladších 12 let

Závislost na mobilních přístrojích

Čím více rodiče kontrolují svou poštu, sledují informační kanály, střílí monstra a sledují televizní pořady, tím více se vzdávají svých dětí.

Nedostatek pozornosti dospělých je často kompenzován stejnými pomůckami a digitálními technologiemi, v některých případech je dítě samo závislé na přenosných zařízeních, internetu a televizi.

Závislost děti na mobilních přístrojích se stala již epidemií. Každé jedenácté dítě ve věku 8–18 let je „digitálním narkomanem“.

Škodlivé záření

V roce 2011 Světová zdravotnická organizace a Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny klasifikovaly rádiové emise z mobilních telefonů a jiných bezdrátových zařízení jako potenciální karcinogen a identifikovaly faktory ve skupině 2B („možné karcinogenní vlivy na člověka“).

Je však třeba mít na paměti, že děti jsou citlivější na různé negativní vlivy, protože jejich mozek a imunitní systém se stále vyvíjejí.

Vliv na vývoj mozku

Mozek dítěte se ztrojnásobí od narození do dvou let a stále roste až do 21 let. Vývoj mozku v raném věku je determinován environmentálními stimuly nebo jejich absencí.

Stimulace mozku nadměrným vystavením přístrojům ovlivňuje, jak ukazuje studie, kognitivní zpoždění, zvýšenou impulzivitu, sníženou schopnost samoregulace a sebekázeň.

.

.

Zpožďování vývoje

Sedět za tabletem nebo telefonem, což znamená nedostatek pohybu, může vést ke zpoždění fyzického a duševního vývoje.

Tento problém se projevil v USA, kde každé třetí dítě vstupuje do školy s vývojovým zpožděním, které jednoznačně ovlivňuje jeho akademický výkon.

Fyzický výkon naopak zvyšuje pozornost a schopnost učit se a absorbovat nové věcí. Vědci říkají, že používání elektronických technologií poškozuje vývoj dětí a negativně ovlivňuje jejich schopnost se učit.

Obezita

Vášeň pro sledování televize a počítačových her jsou příklady nestravovacích návyků, které přímo souvisejí s epidemií nadváhy.

Mezi dětmi, které nekontrolovatelně a neustále používají přenosná elektronická zařízení, se obezita vyskytuje častěji než u 30 %.

Každý čtvrtý kanadský a každý třetí americký teenager trpí nadváhou, přičemž ve 30 % případů bude u nich později diagnostikována diagnóza diabetu.

Kromě toho jsou obézní adolescenti vystaveni vyššímu riziku časné mrtvice a srdečního infarktu, což vážně zkracuje očekávanou délku jejich života.

Vědci bijí na poplach a vyzývají všechny rodiče, aby sledovali hmotnost svých dětí, protože první generace XXI. století má velkou šanci zemřít dříve než jejich rodiče.

Problémy se spánkem

Statistiky ve Spojených státech ukazují, že 60 % rodičů vůbec nekontroluje, jak se jejich děti přátelí se všemi druhy pomůcek, a ve třech ze čtyř rodin mají děti možnost brát si dokonce elektronická zařízení do postele.

Modrá záře obrazovek telefonů, tabletů a notebooků zasahuje do normálního spánku, což vede ke snížení doby odpočinku a k nedostatku spánku.

Vědci z hlediska poškození těla srovnávají nedostatek spánku s podvýživou: jak toto, tak i ostatní vyčerpává tělo, a tudíž i negativně ovlivňují prospěch ve škole.

Psychologické poruchy

Internetová závislost často vede k izolaci a rozvoji fobií. Tento výčet může být snadno doplněn bipolární poruchou, psychózou, behaviorálními abnormalitami, autismem a emocionálními poruchami (tj. porušením blízkého emocionálního kontaktu s rodiči).

Pro vaši informaci: jedno ze šesti kanadských dětí má duševní onemocnění, které je často léčeno pouze silnými psychotropními léky.

Agresivita

Brutalita televizních a počítačových her se odráží v reálném životě. Dítě dostane připravený vzor chování, které může realizovat ve skutečnosti, která ho obklopuje. Mnoho vědců dospělo ke stejnému závěru: násilí z obrazovky má krátkodobý i dlouhodobý účinek, agrese se nemusí projevit okamžitě.

Digitální demence

Vědecké poznatky dokazují, že vliv přístrojů na děti ve věku 1−3 let vede k problémům se soustředěním pozornosti v sedmém roce života. Děti, které se nemohou soustředit, prostě ztratí příležitost učit se a něco si pamatovat.

Odtržení od reality

Nadměrné používání elektronických přístrojů dětmi nejenže ovlivňuje jejich psychiku a schopnost empatie, ale také je činí zranitelnějšími v reálných životních podmínkách, které většinou neznají.

To znamená, že čas strávený ve virtuálním světě je často neučí nic užitečného a znalost elektronických zařízení nezajišťuje úspěch v budoucnosti, protože technologie se neustále zlepšují a udržování kroků s nimi bude těžší a těžší.

Naše rada

Tak co mají dělat rodiče? Možná jen sebrat dítěti všechny přístroje a televizi a zakázat jim internet? Tak to bude jen horší. Dítě se rozhněvá na rodiče a v jeho očích se stanou nepřáteli.

Přístroje jsou nezbytnou součástí moderního života. Je nezbytné, aby se dítě naučilo používat smartphone, ale ne příliš brzy. Neměli byste dávat telefon do rukou ročního dítěte, abyste měli klid. Za rok můžete dítěti ukázat tolik zajímavého v okolním světě, proto nepotřebujete smartphony.

Zabavovat smartphony není třeba, ale je nutné omezit čas, který dítě tráví u obrazovky. Pediatři doporučují, abyste stanovili jasná pravidla pro používání přístrojů pro celou rodinu.

Určete například prostory bez přístrojů: kuchyně, obývacího pokoje nebo auta. Doporučujeme dohodnout se, že u jídelního stolu pro telefony není místo.

Bylo by dobré trvat na tom, aby se děti nedívaly do telefonů a tabletů minimálně hodinu před spánkem. Chcete-li dosáhnout většího účinku, můžete projevit solidaritu a omezit i sebe (nebude to užitečné i pro rodiče?).

Současná doba digitálních technologií a internetu bere dětem spoustu času na věci, při kterých se vůbec nerozvíjí: sociální sítě, nekonečné kreslené filmy a hry.