Zabiják v ústech: zbavte se amalgamových výplní a uzdravíte se tak z řady nemocí

Většina zubařů pravděpodobně nikdy nepřizná, že příčinou řady onemocnění a zdravotních obtíží může být zubní materiál, který nám vkládají do ústní dutiny.

Tradiční zubařské postupy přispívají k nárůstu výskytu chronické únavy, emoční nestability, depresí, vrozených vad, roztroušené sklerózy, Alzheimerovy nemoci a řady dalších degenerativních onemocnění.

Nelevnější zubní materiál, stříbrná (amalgámová) výplň je nebezpečná a život ohrožující, protože obsahuje rtuť.

Tyto výplně obsahují 54 % rtuti. Někteří lidé mají tyto výplně v ústech více než deset let. Řada zubařů a Světová zdravotnická organizace popírá tvrzení, která poukazují na rizika plynoucí z používání těchto výplní.

Dr. Hal Huggins, který jako první odhalil pravdu o těchto výplních, vysvětlil, že i nepatrné množství rtuti v lidském těle může být život ohrožující. Právě kvůli tomu se dostal do konfliktu s většinou svých kolegů.

Svou teorii vysvětluje na příkladu pokusu, v němž byla použita vajíčka. Vajíčka, která přišla do kontaktu se rtutí, se nedokázala spojit s dělohou, a to i přesto, že oplodnění proběhlo úspěšně.

.

Huggins tvrdil, že rtuť v ústní dutině vypouští plyny 24 hodin denně, což může být příčinou řady život ohrožujících onemocnění.

Rtuť v dutině ústní je nejvýznamnější příčinou chronické únavy a její vliv na zdraví přetrvává až do jejího odstranění.

Huggins věnoval celý svůj život pomáhání lidem, kteří byli otráveni rtutí z amalgamových výplní v jejich zubech. Po zveřejnění jeho studie a odhalení pravdy o stříbrných výplních byl propuštěn z práce a prošel si různými útrapami, ale svému poslání zůstal věrný.

Huggins poslal vzkaz všem lidem na světě, aby je varoval o nebezpečích těchto výplní: „Zbavte se stříbrných výplní a uzdravte se.“

Stříbrné (amalgamové) výplně byly poprvé použity v roce 1800 ve Francii a zubaři na celém světě je dodnes používají. Jejich výroba je levná a úsporná a často se používá u lidí, kteří mají zubní ošetření kryté pojištěním.