ŽENA RYBA – Ryby milují hluboce a celým svým srdcem! Ti, kteří ji mají ve svém životě, by nikdy neměli riskovat, že ji ztratí!

Osobnostní rysy ženy Ryby

Ženy ve znamení Ryb jsou intuitivní, laskavé, inteligentní a empatické. Rychle však věří druhým, často trpí komplexem oběti, jsou zbabělé a nezakládají se na realitě.

Ryby jsou kreativní, důvěřují svému nitru a nechávají se vést tvůrčími nápady pozitivním směrem. Mají hluboké pochopení pro svět a lidi kolem sebe a přirozeně oceňují pocity druhých. To odpovídá jejich jemné povaze. Ryby jsou velmi citlivé a zranitelné, ale jsou pilířem síly a ani na okamžik nepodlehnou slabosti.

Jsou také velmi empatické a romantické. Jejich citové sklony je však mohou činit závislými na druhých a sebelítostivými.

Ryby jsou bohužel také nerozhodní a nepraktičtí lidé, kteří dávají přednost idealismu před realitou. Dělají to proto, aby se vyhnuly osobním problémům a nenechaly se zranit.

Žena Ryby: Rodinný život

Kromě toho jsou ženy ve znamení Ryb pesimistické, tajnůstkářské a snadno manipulovatelné. Příliš snadno důvěřují druhým a v mnoha situacích mají sklon nechat se využívat. Kromě své zasněné povahy si střeží své emoce, což je kombinace ostatních 11 znamení.

Jako matka je žena ve znamení Ryb skutečnou pečovatelkou. Je obětavá a milující a nevidí nic špatného na tom, když obětuje své vlastní potřeby pro rozvoj svých dětí. Pro její děti je důležité, aby si splnily své sny, a ona pro to nenechá kámen na kameni.

Pokud jde o výchovu, má velmi „volný přístup“ a někdy je pro ni obtížné stanovit dětem hranice a správně je ukáznit. Její mateřské instinkty však prosvítají, svým potomkům dává dětský úžas a v rodinném životě oslavuje malá vítězství.

Žena Ryby Přátelství:

Ryby mají skvělé přátele! Nejenže jsou loajální a laskavé, ale také velmi dobře rozpoznají přítele dříve, než si uvědomí, že je něco špatně. Veškerou svou energii věnují pomoci svým přátelům a nebojí se vyjádřit své pocity ze strachu z reakcí, ve skutečnosti jsou velmi dobrými komunikátory. Když je jejich přítel v nouzi … Když přítel potřebuje pomoc, okamžitě mu ji nabídnou, projevují empatii a emocionální podporu. Jsou skutečně loajální a své blízké staví na první místo. Mohou být také tajemní a klamaví, ale jejich blízcí přátelé to tak nemyslí.