VIRAL Nevěděli jak dál: Do národního parku proto vypustili 15 vlků. Ani ve...

Nevěděli jak dál: Do národního parku proto vypustili 15 vlků. Ani ve snu netušili, co se potom bude dít

V roce 1995, kdy přemnožená vysoká zvěř vyhubila téměř celý les v Yellowstonském národním parku, bylo nutné zakročit.

Lidé proto do parku vypustili vlky, kteří měli za úkol obrovský počet této zvěře zredukovat. V té době nikdo netušil, jaké další následky toto odvážné rozhodnutí způsobí.

Jeden z nejúžasnějších vědeckých poznatků posledních 50 let se nazývá „trofická kaskáda“.

Trofická kaskáda je ekologický proces, který začíná na vrcholu potravního řetězce a pomalu si prošlapáváme cestičku až na jeho dno. Jeden z nejlepších příkladů tohoto jevu se stal právě v Yellowstonském národním parku (USA) v roce 1995 poté, co do něj byli vypuštění vlci.

Vlci jsou opravdu dobří v pojídání vysoké zvěře. Jak se, ale později ukázalo, díky svým stravovacím návykům pomáhají přežít i ostatním zvířatům.

Vlci v podstatě vidí srnku či jelena takto:

V Yellowstone byli vlci vyhubeni před 70 lety. Od té doby populace vysoké zvěře prudce vzrůstala. Neexistoval zde totiž žádný přirozený predátor, kterému by museli čelit. I přesto, že se lidé snažili množství vysoké zvěře dostat pod svou kontrolu, nebyli příliš úspěšní.

článek pokračuje na další stránce…

Komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here