VIRAL „Vždyť jsem jen zdravotní sestra“, tento její výrok zcela ovládl Facebook!

„Vždyť jsem jen zdravotní sestra“, tento její výrok zcela ovládl Facebook!

Poslouchala jsem plíce novorozenců, abych zjistila, která jejich část nedostává dost kyslíku, a to jsem jen zdravotní sestra.

Dokážu školit pacienty, sanitáře a začínající zdravotní sestry, a to jsem jen zdravotní sestra.

Chráním své pacienty ve sporech s pojišťovnami, které ne vždy považují jejich zdraví za svou prioritu, a to jsem jen zdravotní sestra.

Vynechávám Vánoce, narozeniny mých dětí a jejich vystoupení na školních besídkách, abych se postarala o vaše blízké, a to jsem jen zdravotní sestra.

Mohu nabrat krev, udělat stehy a zašít ránu, a to jsem jen zdravotní sestra.

Můžu zachránit osobu s infarktem, ať už je to dítě, mladík nebo dospělý, a to jsem jen zdravotní sestra.

Na základě váhy můžu určit dávku adrenalinu nebo amiodaronu, která navrátí vaše dítě do života, a to jsem jen zdravotní sestra.

Mé znalosti a zkušenosti zachraňují život lidí.

Takže, pokud jsem jen zdravotní sestra, tak jsem na to opravdu hrdá!

Líp to prostě nelze říci! Skláním se před těmi, kteří dávají vlastní život do boje za naše zdraví!

Komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here