ZDRAVÍ Univerzita Johna Hopkinse šokovala zprávou o chřipkových vakcínách

Univerzita Johna Hopkinse šokovala zprávou o chřipkových vakcínách

Vědec z prestižní americké univerzity Johna Hopkinse vydal mrazivou zprávu týkající se chřipkových vakcín, která byla publikována v Britském medicínském žurnálu (British Medical Journal).

Kritizuje v ní bezprecedentní masivní kampaň zaměřenou na veřejnost, která vybízí lidi, aby se očkovali, ale zamlčuje podstatná fakta.

Konkrétně uvádí, že tyto vakcíny jsou málo účinné a zároveň způsobují více nežádoucích vedlejších účinků než přiznávají státní úřady.

Poukazuje také na fakt, že studie, na jejichž základě úřady přesvědčují lidi, jsou nedostatečné a nízké kvality.

Nezodpovědnost státních orgánů a farmaceutických firem
Peter Doshi, PhD, autor zmiňované zprávy považuje propagaci chřipkových vakcín za nejviditelnější a nejagresivnější politiku v oblasti veřejného zdravotnictví.

Státní orgány a farmaceutické firmy tlačí každý podzim na široké masy obyvatel, aby se daly očkovat.

Například, před 20 lety bylo v USA dostupných 32 milionů dávek vakcín proti chřipce. Dnes toto číslo raketově vyskočilo na neuvěřitelných 135 milionů.

V Evropě je tento trend o něco mírnější, ale více méně kopíruje USA.

Očkování proti chřipce je méně prospěšné a méně bezpečné než se oficiálně tvrdí. Přičemž hrozba chřipky se přeceňuje „, uvádí Dr. Doshi.

Kromě toho se v současnosti začíná objevovat nový trend povinných očkování. Týká se to převážně zdravotnických zařízení, kde pod hrozbou ztráty zaměstnání nutí zdravotníky dát se očkovat proti chřipce.

Základem těchto nátlakových očkovacích kampaní bývá představa úřadů, že chřipka s sebou přináší závažné komplikace způsobující úmrtí a to hlavně u starších lidí a těch, kteří trpí chronickými onemocněními.

To však není pravda …

Co ukazují studie ohledně snížení závažných komplikací chřipky

Pokud se pozorně podíváte na dostupné informace, tak zjistíte, že samotné Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) přiznává, že snížení úmrtnosti nastává v důsledku takzvaného „efektu zdravých“.

Jde o tendenci zdravých lidí se častěji očkovat než méně zdravých.

Jediná randomizovaná studie provedená na starších lidech však nezjistila žádný pokles úmrtí.

To znamená, že chřipkové vakcíny jsou schváleny pro aplikaci u starších lidí i přes neexistenci žádných důkazů z klinických studií o prevenci závažných následků„, upozorňuje Dr. Doshi.

Dokonce i tehdy, když se podaří trefit typ chřipkového viru (což se nepodaří každý rok), kontrolované studie zjistily, že při očkování 33 až 100 lidí se předejde pouze jedinému onemocnění na chřipku.

Avšak ani toto minimální předcházení chřipky, pokud jej rozšíříte na celou populaci nepřináší žádné snížení vážných komplikací chřipky, jakými jsou například hospitalizace a počet úmrtí.

Hrozba vedlejších účinků chřipkových vakcín – strana 2

Komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here