Jeunesses musicales zahájí 30. ledna sopranistka Věra Likérová

Věra Likérová

Příští rok uplyne 20 let od chvíle, kdy Janáčkova filharmonie Ostrava jako první v ČR uvedla do života tento jedinečný abonentní cyklus

Jedná se o výjimečnou hudební řadu, která umožňuje studentům základních uměleckých škol, konzervatoří a hudebních fakult prezentovat po boku špičkového profesionálního orchestru svůj talent a dovednosti před laickou i odbornou veřejností

Tento cyklus umožnil objevit takové talenty jako například houslistku Martinu Bačovou nebo klavíristu Lukáše Vondráčka. Také mezi členy orchestru najdeme celou řadu těch, kteří první setkání s ostravským orchestrem absolvovali v rámci této koncertní řady.

První koncert čtyřdílného cyklu Jeunesses musicales je na programu 30. ledna od 18 hodin. Ve společenském sále se představí dvě sólistky. Sopranistka Věra Likérová (na snímku) , která koncert zahájí, zazpívá tři árie. Nejprve to bude árie Gildy z Verdiho Rigoletta, dále árii Blondy a Mozartova Únosu ze serailu a ke slovu se dostane i opereta v podobě árie Adély ze Straussova Netopýra. Poté ke klavíru usedne Johanna Haniková, která pro tuto příležitost nastudovala Beethovenův Klavírní koncert č. 1. Závěr koncertu bude patřit už jen Janáčkově filharmonii a Mendelssohnově Symfonii č.4  tzv. Italské. Koncert bude řídit Kaspar Mänd, kterého si možná někteří ze stálých návštěvníků vybaví z dirigentských kurzů Pařížské konzervatoře pod vedením Zsolta Nagye.

KasparMand (500 x 333)

Kaspar Mänd

Vystoupení začínajících hudebníků, kteří se v rámci jednotlivých koncertů prezentují většinou na menší ploše než etablovaní sólisté, je také zajímavé pro mladé posluchače. Koncerty jsou totiž dramaturgicky daleko vstřícnější k posluchači než většina koncertů symfonických cyklů. V době, kdy mezi dospívajícími převažuje především poslech hudby reprodukované, to může být velké plus především, pokud se jedná o první nezprostředkované setkání s klasickou hudbou.

Další koncerty jsou naplánovány 20. února, 13. března a 3. dubna. Jednotlivé vstupenky v ceně 140 nebo 160 Kč lze zakoupit v pokladně DKMO nebo v pobočkách Ostravského informačního servisu. V případě zájmu o abonentku (390 nebo 450 Kč) na celý cyklus se obraťte na oddělení předplatného Janáčkovy filharmonie (tel.: 597489466, e-mail: abonma@jfo.cz).  Informace o prodejní době i programu dalších koncertů naleznete na webových stránkách JFO www.jfo.cz.

Jeunesses Muaicales E

30. 1. 2014,    18 hodin

Dům kultury města Ostravy

program:

Giuseppe Verdi                                               

Árie Gildy z 2. dějství opery Rigoletto

„Caro nome che il mio cor festi primo palpitar”   ( 6´)

Wolfgang Amadues Mozart                                

Árie Blondy z 2. dějství opery Únos ze serailu

„Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln” (4´)                                       

Johann Strauss mladší                                       

Kuplet Adély z 2. dějství operety Netopýr

„Mein Herr Marquis” (4´)

Ludwig van Beethoven                                  

Koncert pro klavír a orchestr č. 1 C dur op. 15 (30´)

Allegro con brio

Largo

Rondo. Allegro scherzando

————————————————

Felix Mendelssohn-Bartholdy                         

Symfonie č. 4 A dur op. 90 „Italská” (25´)

Allegro vivace

Andante con moto

Con moto moderato

Saltarello. Presto

Účinkují:

Věra Likérová – soprán

Johanna Haniková – klavír

Janáčkova filharmonie Ostrava

Kaspar Mänd – dirigent

Věra Likérová vystudovala Pražskou konzervatoř v roce 2008 (A. Denygrová, Y. Škvárová). Vítězka Mezinárodní pěvecké soutěže „Ad honorem Mozart“, laureátka Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech a Mezinárodní pěvecké soutěže ve Žďáru nad Sázavou. Koncertně vystupuje doma i v zahraničí (Itálie, Francie, Španělsko, Maďarsko). Hostuje v českých divadlech Státní opera Praha, Divadlo F. X Šaldy v Liberci, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, Slezské divadlo v Opavě (Rigoletto, Don Quichotte, Suor Angelica, Její pastorkyňa, Dvě vdovy, Země úsměvů, Nápoj lásky, Sedlák kavalír, Orfeus v podsvětí,  Rusalka, Don Giovanni, Carmen, Netopýr). Pod taktovkou dirigentů J. Keenana a A. Allemandiho  (Metropolitní Opera v New Yorku) účinkovala na Mezinárodním hudebním festivalu v Českém Krumlově v koprodukci s Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích (Rusalka, Don Giovanni). Vystupovala s Wihanovým, Pražákovým, Kaprálové kvartetem a Kateřinou Englichovou. Absolvovala Mistrovské pěvecké kurzy u P. Dvorského a  M. Blahušiakové. Od roku 2011 úzce spolupracuje se světovou operní pěvkyní Sylvií Sass. Pravidelně se vzdělává na jejích soukromých hodinách a taktéž se účastní jejích Mistrovských pěveckých kurzů (Maďarsko, Itálie, Francie). V roce 2011 společně se Sylvií Sass účinkovala na Vánočním koncertě v Římě. V říjnu a prosinci 2013 účinkovala na koncertě k poctě 200. výročí G. Verdiho, konaném rovněž v Římě.

Johanna Haniková začala s hudbou v pěti letech prvními hodinami klavíru a zobcové flétny. V šesti letech začala studovat klavír v ZUŠ  u Martiny Hanákové. Její další hudební vývoj zásadně ovlivnilo setkání s vynikající klavírní pedagožkou Monikou Tugendliebovou. Pod jejím vedením získala ocenění v národních soutěžích (1. cena v soutěži Prague Junior Note) i na poli mezinárodním (Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem, Mezinárodní klavírní soutěž Vítězslava Nováka v Kamenici nad Lipou).  Od roku 2010 studuje u M. Tugendliebové  hru na klavír na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě. V roce 2010 se stala laureátkou mezinárodní klavírní soutěže „Mladý klavír Pražské konzervatoře“ a jako host vystoupila na koncertě klavírního virtuosa Martina Kasíka. V roce 2011  obdržela 1. cenu na Mezinárodní hudební soutěži Pro Bohemia a vystoupila  na prestižních hudebních festivalech (Janáčkův máj, Autunno Musicale a Como – spolu se sólistou Státní opery Praha Ivo Hrachovcem). V roce 2012 pak dosáhla mimořádného úspěchu na Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni, kde získala Cenu Bedřicha Smetany a zároveň druhou cenu v kategorii do 20 let. Své klavírní umění pravidelně zdokonaluje v rámci klavírních kurzů vedených významnými světovými pianisty a pedagogy (I. Klánský, E. Indjic, I. Kahánek, A. Jasiński, M. Primachenko).

Kaspar Mänd (narozen v roce 1989 v Tallinnu, Estonsko) započal svá hudební studia na  Collegium Educationis Revaliae studiem hry na hoboj (u Kaleva Kuljuse a Aleksandra

Hännikäinena) a sbormistrovství (u Hirva Survy).

V roce 2012  úspěšně dokončil  Estonskou akademii hudby a divadla, kde získal diplom ve sbormistrovství (Hirvo Surva), dirigentství (Paul Mägi) a hře na hoboj (Nils Rõõmussaar). V letech  2012 a 2013 si prohloubil své znalosti studiem na Pařížské konzervatoři (CNSMDP), kde studoval dirigování u Zsolta Nagye.

Kaspar Mänd dirigoval mnohá uskupení např. Ensemble Orchestral Kanasawa, Miskolc Symphony Orchestra, Estonian Youth Symphony Orchestra, Vanemuine Symphony Orchestra a Pärnu City Orchestra. Coby hobojista aktivně spolupracoval s Estonským národním symfonickým orchestrem, pod vedením dirigentů  Neemea Järviho a Nikolaje Alexejeva, což mu umožnilo lépe porozumět vnitřnímu fungování symfonického tělesa. Pravidelně se účastní odborných i mistrovských seminářů: Järvi Summer Academy (2009, 2011, 2013), mistrovské kurzy Eriho Klase (2010), mistrovské kurzy Rista Joosta (2010). V roce 2009 založil smíšený sbor HUIK!, se kterým vyhrál v roce 2011 první cenu v celonárodní estonské soutěži smíšených sborů (Estonian Mixed Choirs Competition) a v roce 2012 cenu Grand Prix v soutěži komorních sborů (Estonian Chamber Choirs Competition). Od podzimu 2011 působí jako sbormistr Chamber Choir Voces Musicales. V roce 2012 získal Kaspar Mänd ocenění Mladý dirigent roku (Young Conductor of the Year) udělované Estonskou národní sborovou asociací ( Estonian Choral Association). Od podzimu roku 2013 vykonává funkci šéfdirigenta u G. Ots Tallinn Music School Symphony Orchestra.

zdroj: Knižátková Jana