Integrovaná kamera v displeji

Výzkumníci z Univerzity Johannese Keplera v rakouském Linci vyvinuli nový druh obrazového snímače, který by mohl v budoucnu způsobit revoluci v oblasti digitálních fotoaparátů. Snímač je plochý, má podobu ohebné transparentní plastové fólie. Mohl by umožnit integraci kamery přímo do displeje počítačů či telefonů.

Je vyroben z polymerů a fluorescenčních částic, schopných zachytit světlo jisté vlnové délky. Většina světla dopadajícího na fólii projde, protože je průhledná. No jistá část se zachytí a rozptýlí uvnitř polymerní fólie. Jeho detekci provádějí optické senzory zabudované na okrajích fólie.

Pomocí intenzity detekovaného světla lze vypočítat místo dopadu paprsku na fólii, protože světlo přechodem přes materiál ztrácí intenzitu. Jde o složitý postup a při černobílém obraze dosáhl první prototyp rozlišení jen 32 × 32 pixelů, což je horší kvalita, než nabízí fotoaparát i v tom nejlevnějším mobilu. Použitím více vrstev se však dá získat kvalitnější obraz, pomocí barevných filtrů dokonce i barevný.

Praktické by bylo například zabudování takovýchto fólií do obrazovek televizorů. Dosáhl by se tak efekt, jakoby byl do obrazovky integrovaný senzor Kinect. Ale fólie by mohla posloužit i při videohovorech jako webová kamera zabudovaná do displeje notebooku či telefonu.

zdroj: giz­mo­do.com