10 důvodů, proč je japonský vzdělávací systém nejlepší na světě

Japonci jsou známí díky své inteligenci, zdraví, slušnosti a životnímu stylu. Ale proč je tento národ tak odlišný od zbytku světa? Je to vzdělávacím systémem!

1) Hodnoty nad vědomostmi

V japonských školách žáci nemají žádnou zkoušku až po čtvrtou třídu (obvykle ve věku 10 let). Mají pouze malé testy. Japonci věří, že cílem prvních tří let školy je nesoudit děti podle jejich vědomostí nebo schopnosti učit se, ale naučit je slušnému chování a rozvíjet jejich charakter. Děti jsou učené respektovat jiných lidí a být slušný ke zvířatům a přírodě. Učí se také jak být velkorysý, soucitný a empatický. Kromě toho se děti učí statečnosti, sebekontrole a spravedlnosti.

2) Akademiský rok začíná 1 dubna

Zatímco většina škol a univerzit ve světě začínají akademický rok v září nebo říjnu, v Japonsku je to právě 1. duben, který značí začátek akademického roku a podnikatelského kalendáře. První den ve škole často koliduje s tím nejkrásnějším přírodním fenoménem – kvetení třešňových květů. Akademický rok je rozdělen do třísemestrů: 1. duben – 20. červenec, 1. září – 26. prosinec a 7. ledna – 25. březen. Japonští studenti dostávají v létě 6 týdnů volna a 2-týdenní prázdniny v zimě a na jaře.

3) Na většině škol nezaměstnávají uklízečky nebo školníky. Studenti jsou učení uklízet si školu sami

V japonských školách musí studenti uklízet třídy, jídelny a dokonce i toalety vlastnoručně. Jsou rozděleni do malých skupin, přičemž každá dostane nějaký úkol, které se během roku mezi skupinami střídají. Japonský vzdělávací systém věří, že požadováním uklidit si po sobě, studenty učí pracovat ve skupinách a pomáhat si navzájem. Kromě toho, zametáním, vytíráním a otíráním se děti učí respektovat práci jiných.

4 ) Školní oběd je podáván jako standardizované menu a studenti ho jedí ve třídách

Japonské školy se snaží ujistit se, nejlépe jak jen umí, že se jejich studenti stravují zdravě a vyváženě. Na základních a středních školách je oběd podáván jako standardizované menu, které je vytvořeno nejen kvalifikovanými šéfkuchaři, ale také odborníky na zdravou výživu. Všichni žáci jedí ve svých třídách spolu s učitelem. To pomáhá budovat pozitivní vztah mezi učitelem a studentem.

5) Pracovní dílny po škole jsou v Japonsku velmi populární

Ve snaze dostat se na dobrou střední školu, většina japonských studentů navštěvuje přípravné školy nebo soukromé mimoškolní dílny. Vyučování probíhá ve večerních hodinách. Vidět v pozdních večerních hodinách malé skupinky dětí vracejících se z mimoškolních kurzů je v Japonsku běžné. Vyučování obvykle trvá 8 hodin denně, ale kromě toho se studenti učí i přes prázdniny nebo víkendy. Není tedy divu, že studenti v této zemi téměř nikdy neopakují ročník.

na druhé stránce….

6) Mimo tradičních předmětů se studenti učí i japonskou kaligrafii a poezii

Japonská kaligrafie (書道, shodō), zahrnuje namáčení bambusového štětce do inkoustu a psaní hieroglyfů na rýžový papír. Pro Japonce je shodō umění, ne méně populární než tradiční malování. Na druhé straně, Haiku je forma poezie, která využívá jednoduché výrazy na zprostředkování hlubokých emocí. Obě praktiky učí děti respektovat vlastní kulturu a staleté tradice.

7) Téměř všichni studenti musí nosit školní uniformy

Téměř všechny střední školy po svých studentech požadují nošení školních uniforem. Zatímco některé školy mají své vlastní oblečení, většina japonských školních uniforem sestává z chlapecké uniformy vojenského stylu a dívčí námořního stylu. Význam jednotné politiky uniforem je odstranit sociální bariéry mezi studenty a dostat je do pracovní nálady. Kromě toho, nošení školních uniforem pomáhá mezi dětmi podporovat smysl pro komunitu.

8) Úroveň školní docházky je okolo 99,99%

Pravděpodobně téměř každý z nás si už někdy „zahákoval“. Nicméně, japonští studenti vyučování nevynechávají a dokonce ani nechodí pozdě do školy. Kromě toho, asi 91% studentů uvedlo, že nikdy v životě (nebo jen velmi zřídka) neignorovali to, co učitel během hodiny vypráví. Kolik zemí může toto říci o svých žácích?

9) Jeden test rozhodne o budoucnosti studentů

Na konci střední školy se musí studenti zúčastnit velmi důležité zkoušky, která rozhodne o jejich budoucnosti. Studenti si mohou vybrat jednu vysokou školu, na kterou chtějí jít. Každá univerzita však má určité požadavky na výsledek tohoto testu. Pokud student nedosáhne potřebného výsledku, pravděpodobně nepůjde na žádnou vysokou školu. Konkurence je velmi vysoká – pouze 76% absolventů středních škol pokračuje ve vzdělávání. Není divu, že období přípravy na tyto zkoušky se jmenuje „zkouškové peklo“.

10) Studentské roky jsou ta nejlepší „dovolená“ v životě

Po tom, co projdou „zkouškovým peklem“, japonští studenti si obvykle vezmou malou přestávku. V Japonsku je vysoká škola považována za nejlepší roky v životě člověka. Japonci občas říkají času stráveného na vejšce jako „dovolenou“ před prací.