Bruce Willis je na tom čím dál hůř, má frontotemporální demenci, oznámila jeho rodina

Jaké jsou první příznaky frontotemporální demence?

Lidé s primární progresivní afázií mohou mít potíže s mluvením v celých větách nebo mají potíže s porozuměním konverzace. Mohou mít potíže s psaním nebo čtením.

Lidé s behaviorální variantou FTD se mohou chovat nepatřičně, řekl Dr. Ian Grant, odborný asistent neurologie na Northwestern University Feinberg School of Medicine. Rodiny budou říkat, že pacienti „vypadají, jako by ztratili trochu svého filtru,“ řekl. Někdo, kdo je typicky tichý a rezervovaný, může například začít chrlit vulgární výrazy nebo hlasitě komentovat vzhled cizího člověka. Ten člověk se může chovat apaticky, řekl Dr. Miller a ztrácí motivaci. Někteří také mohou projevovat nedostatek empatie pro své okolí.

Lidé s FTD často bojují s organizačními schopnostmi, nedaří se jim multitasking nebo plánování. Frontotemporální demence se také může projevit nadměrným hazardem nebo impulzivním utrácením, řekl Dr. Joel Salinas, klinický odborný asistent neurologie na NYU Langone Health.

Co způsobuje frontotemporální demenci?

Genetika je kritickým rizikovým faktorem pro FTD, ale kromě toho si lékaři nejsou jisti, co způsobuje nemoc u většiny lidí, řekl Dr. Miller. Existují však věci, které mohou udělat i lidé s rodinnou anamnézou onemocnění, aby snížili riziko rozvoje demence nebo zpomalili průběh onemocnění, řekl, včetně cvičení, kontaktu s ostatními a udržování kroku s kognitivními aktivitami, jako je čtení, křížovky, učení se nového jazyka nebo hru na hudební nástroj. Ale neexistují důkazy o tom, že by nějaká činnost mohla zabránit FTD, řekla paní Dickinsonová.

článek pokračuje na další stránce..

1
2
3