Čtvrtina Slováků je spokojena s financemi, polovina nemá dostatečnou rezervu


Jen čtvrtina obyvatel Slovenska je spokojena s vlastní finanční situací, zatímco více než polovina, konkrétně 56 %, nemá dostatečnou finanční rezervu, která by pokryla tříměsíční výdaje nebo příjmy.

Podle údajů Eurostatu má 27 % obyvatel Slovenska potíže s pokrytím neočekávaných výdajů. Tento faktor byl zohledněn v Indexu finančního zdraví, který vypracovala Slovenská spořitelna.

Slovensko se v tomto indexu umístilo na 23. místě z 27 zemí Evropské unie (EU). Tento index zohledňuje osm různých parametrů, které hodnotí tvorbu finanční rezervy, úroveň úspor, zadluženost, dostupnost bydlení a sociální situaci ve společnosti.

článek pokračuje na další stránce..