Dívka viděla na logu KFC to, co my nevidíme a její svět se obrátil vzhůru nohama. Zdá se to divné, dokud se na znak nepodíváte jejíma očima

Logo KFC nemá žádné speciální prvky, nicméně motýl plukovníka Sanderse zaujal jednu dívku. Pokud se podíváte na logo z jiného úhlu, pokusíte se odhalit motýla a pokusíte se vidět něco jiného, ​​budete překvapeni, když zjistíte, že plukovníkova hlava má nohy a ruce.

Restaurace KFC jsou známé svými kuřecími pokrmy z rychlého občerstvení. Síť zahájila provoz v roce 1930 a její logo představuje obrázek plukovníka Sanderse.

Logo KFC

Více než 75 let se postava dívala na návštěvníky v bílém obleku, který byl později nahrazen motýlkem a kuchařskou zástěrou.

Pokračování na další straně

1
2