JAK POZNAT VE SVÉM PROSTŘEDÍ ZLÉHO A OHAVNÉHO ČLOVĚKA: Židé to vysvětlili jednou jednoduchou větou

Zlo se nedá skrýt – dříve nebo později vyjde najevo a Židé to vysvětlili jednoduchým způsobem.

Stará židovská moudrost,
Židé jsou ceněni jako velmi moudří a rozvážní a z jejich staré moudrosti se můžeme mnohému naučit.

Jak odhalit zlého a ničemného člověka ze svého okolí? Židé říkají:

„Nikdy nevěř člověku, který ti jen říká o problémech a skrývá před tebou všechny své radosti.“

Člověk, který vám důvěřuje, vám nebude skrývat radostnou zprávu, že byl povýšen nebo že dostal prémii v práci nebo náhlé dědictví. Dobrý člověk se s vámi podělí o svou radost.

Chytrý člověk ví, že v jeho okolí je jen pár lidí, kterým může věřit, a to rodiče, prarodiče, děti…

Přátelé jen zřídka zůstanou přáteli, když existuje nerovnost ve finanční situaci nebo když jeden člověk uspěje a druhý ne.

Pokračování na další straně

1
2