Je to potvrzené: Včela byla označena za nejdůležitější organismus na planetě

Na posledním zasedání Royal Geographical Society of London uvedl Earthwatch Institute, že včely jsou nejdůležitější živou bytostí na této planetě. Nicméně odborníci na divokou zvěř a vědci poukazují na to, že včely jsou zařazeny na dlouhý seznam ohrožených druhů.

Podle nedávných studií dochází k dramatickému poklesu počtu včel a v posledních několika letech zmizelo téměř 90 procent populace těchto důležitých opylovačů. Hlavními příčinami tohoto úbytku jsou nekontrolované používání pesticidů, odlesňování a nedostatek květin.

Klíčová role včel v udržení biodiverzity a zemědělství

Proč by však tak malá bytost byla označena za nejdůležitější stvoření na Zemi? No, odpověď je ve skutečnosti jednodušší, než jste si kdy mysleli. Sedmdesát procent světového zemědělství závisí výhradně na včelách.

článek pokračuje na další stránce..