Mnich, který předpověděl válku na Donbasu, prozradil, co čeká Rusko a Ukrajinu

Mnich, který předpověděl válku na Donbasu, prozradil, co čeká Rusko a Ukrajinu. Mnich Tikhon, který žil v 60. letech minulého století v Troitsku, proslul svým prorockým darem. Mnozí se snažili nechat si poradit od staršího. Stály se na něj fronty, lidé nocovali na ulici, jen aby slyšeli slovo kněze na rozloučenou.

Je známo, že mnich na půl století předpovídal současné události na jihovýchodě Ukrajiny. Tehdy kněz ve výroku jednoho z návštěvníků prorokoval, že lidé, kteří tehdy žili v míru a harmonii, půjdou za padesát let do svého „s mečem“. Bratr zvedne ruku proti svému bratrovi a důvodem bude politické smilstvo, “řekl věštec. Starší ve svém proroctví předem varoval, že „moc zpoza oceánu“ se stane provokatérem války.

Pokračování na další straně

1
2