Modlitba za zdraví: Takto byste se měli modlit za uzdravení

Modlitba za zdraví a uzdravení bližního i sebe sama by měla být vroucí a vytrvalá. Pokud nevidíme uzdravení nebo uzdravení hned, neměli bychom to vzdávat.

Modlitba za zdraví – duše i těla

Vždy potřebujeme modlitbu za duševní a fyzické zdraví . Když ne pro nás, tak pro nějakého drahého člověka, který je nemocný nebo prochází těžkým obdobím.

Modlíme se za všeobecné zdraví duše i těla.

Hledejme Jeho radu ve všem a přivítejme moudrost Ducha svatého s otevřenou náručí k věcem našeho srdce, které potřebují uzdravení. Zdravý život znamená mnohem víc než jen fyzicky zdravé tělo bez zranění a nemocí.

Nejlepší na akutní onemocnění Svatý Panteleimon . Pomáhá nejen dětem, ale i dospělým. Tento světec byl ve starověku křesťanským lékařem bez stříbra, který měl dar léčit. Mnoho z jeho uzdravení bylo jako zázraky. Uvažuje se o dalším světci, který může uzdravovat a prosit Boha o zdraví Jana z Kronštadtu . Tato svatá ruská země měla také dar medicíny. Rodiče i dospělí se na jeho ikonu obracejí s různými nemocemi. Před těmito svatými se čte modlitba za zdraví nemocného dítěte. V některých případech pomáhá překonat různé nemoci a vyléčit onkologii, srdeční choroby, vývojové poruchy dítěte, které nejsou spojeny s genetickými a organickými abnormalitami.

Předtím dobře pomáhá modlitba ikona Horlivého přímluvce – Matky Boží . Věří se, že je to ona, kdo pomáhá nejen při plození dětí, ale také v modlitbách rodičů za své děti. Můžete se modlit přímluvce Nicholas Divotvorce . Tito svatí pomáhají dítěti uzdravit se, pokud je nemocné. Před nimi je také modlitba za zdraví nemocného dítěte. Ale v mírných případech se můžete jednoduše modlit k andělu strážnému vašeho dítěte.

Kdy a jak číst modlitbu před ikonou? V závažných případech je nejlepší kontaktovat chrám a objednat církevní modlitební službu za zdraví dítěte. Bude se číst každý den v chrámu v určeném čase. Modlitba za zdraví dítěte před ikonou v chrámu nebo doma také pomůže posílit účinek bohoslužby v kostele. Jsou to modlitby, které pomáhají různým dětem a dospívajícím překonat duševní a fyzické neduhy.

Modlitba matky za zdraví dětí

„Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, zachraň mé dítě (jméno) ze všech nečistot, duchovních a tělesných nemocí, dej mu duchovní a tělesné zdraví na mnoho let, opatruj, žehnej, veď, zachraňuj. Chraňte se před šípy nečistého ducha a dopřejte mu zdraví na mnoho let, amen.

Nejjednodušší modlitba, která pomůže ochránit dítě nejen před fyzickým onemocněním, ale také před duševními chorobami, jako jsou deprese, alkoholismus, drogová závislost a mnoho dalších.

A tato modlitba za zdraví nemocného dítěte je považována za silnou, pokud je fyzicky nemocné:

„Svatý Panteleimone léčitel, zachraň mé dítě (jméno dítěte) před ďábelským plamenem tělesné nemoci, dej mu zdraví, trpělivost, dlouhověkost, staň se tvá vůle, Amen.“

Pokračování na další straně

1
2