MOUDROST KRÁLE ŠALAMOUNA – UDĚLEJTE TOTO A NEŠTĚSTÍ SE VÁM VYHNE: Neprožitý život přitahuje smutek!

Příběh krále Šalamouna a jeho moudrosti – odhaluje tajemství šťastného života!

Přinášíme vám příběhy o králi Šalamounovi a moudrosti, která může změnit celý váš život – slova, která stojí za to mít hluboko ve svém srdci!

Když král Šalamoun sestupoval za východu slunce z hory, setkal se s ním zástup lidí a jedním hlasem se zeptal: Kdo jsme? Na což král odpověděl:

Vy jste světlo, jste hvězdy, jste pravda, každý z vás má duši. Vždy poslouchejte své srdce a ponořte se do své mysli.

Jaký je smysl života?

Život je velká odměna a cesta. Svou přítomností přinášíte tomuto světu světlo. Tvůj život je celý příběh. Berte svůj život jako dovolenou. Protože život má nekonečnou hodnotu.

Proč je tolik z nás nešťastných?

Co zaseješ, to sklidíš. Být nešťastný je volba. Chudoba je součástí neštěstí, které si sami vytváříme vlastníma rukama. A hořkost je plodem nevědomosti. Tím, že někoho obviňujeme, ztrácíme moc. Probuďte se, protože ten, kdo si není vědom sám sebe, může být považován za žebráka. Staneš se chudým, když budeš plýtvat časem. Nemarni svůj život. Bohatství by nemělo být vaším prokletím.

Jak se vypořádat s nehodou?

Přestaňte se soudit. Nesrovnávejte se s ostatními. Buď vděčný za to co máš. Radujte se ze života, protože radost přináší zázraky. Naučte se milovat sami sebe. Milujte se, všichni vás budou milovat. Modlete se v radosti a neštěstí vás přejde. Štěstí je nejlepší potrava pro duši.

Jak najít cestu ke štěstí?

Štěstí může přinést lásku, mír, vděčnost. Šťastní jsou ti, kteří v sobě našli ráj. Přijměte a rozdávejte radost a budete šťastní. Poznejte jednotu a najděte svůj cíl. Najděte štěstí prostřednictvím harmonie v duši. Poznejte všechny krásy tohoto světa, otevřete se slunci, uvědomte si sami sebe a milujte se. pamatujte také na to, že tvoření a pocit svobody přináší štěstí.

Pokračování na další straně

1
2