Na Slovensku vznikne první romská škola

romská škola foto: denik.cz
romská škola foto: denik.cz

V malé obci Rakousy v Podtatranském regionu se chystá historický krok ve slovenském školství – otevření první romské školy na Slovensku. Tato iniciativa má za cíl poskytnout romským dětem výuku ve jejich mateřském jazyce, čímž se má podpořit jejich integrace a přínos k celkovému vzdělávacímu procesu. Ministerstvo školství schválilo projekt a jeho realizace bude trvat přibližně rok.

Potřeba výuky v romštině

Školu v Rakousech navštěvují výlučně romské děti, jejichž počet dosahuje 870 žáků. Mnozí předškoláci a prvňáčci pocházejí z prostředí, kde čeština není běžně používaným jazykem. Koordinátor Marek Mirga zdůraznil význam tohoto kroku: „Romština je naším mateřským jazykem, který používají tatínkové a maminky doma.“

Význam jazykové rovnosti

Nedostatečná znalost češtiny často brání romským dětem ukázat své skutečné schopnosti a dovednosti, což se projevuje zejména při nástupu do školy. Ředitelka ZŠ s MŠ Rakousy, Lucie Brutovská, vysvětluje: „Některé děti možná vědí, co se od nich očekává, ale kvůli jazykovým bariérám nedokáží správně reagovat. Pokud jim nedokážeme sdělit požadavky v romském jazyce, mohou být nesprávně zařazeny do speciálních tříd nebo považovány za nedostatečné.“

článek pokračuje na další stránce..