Vzpomínáme Milada Horáková: Dnes je tomu 74 let, co byla zavražděna komunisty

Milada Horáková
Milada Horáková

Milada Horáková, rozená Králová, se narodila 25. prosince 1901 na Královských Vinohradech, tehdy součásti Rakousko-Uherska a dnes části Prahy 2. Její život byl poznamenán aktivním bojem za lidská práva, spravedlnost a rovnost žen ve společnosti. Přestože vyrůstala v katolické rodině, v dospělosti se přiklonila k Českobratrské církvi evangelické.

Mládí a studium

Po absolvování Dívčího reálného gymnázia na Královských Vinohradech v roce 1918 pokračovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde získala v roce 1926 svůj právnický titul. Během studií se zapojila do Ženské národní rady (ŽNR), kde se pod vedením Františky Plamínkové angažovala v boji za práva žen a reformu občanského zákoníku.

Politická angažovanost

V roce 1929 vstoupila do Československé strany národně socialistické (ČSNS) a stala se klíčovou postavou veřejného života. Horáková se aktivně podílela na sociální spravedlnosti a podpoře sociálně slabých skupin, jako například neprovdaných matek. Její práce na Ústředním sociálním úřadu v Praze ukázala novou cestu pro uplatnění žen v veřejné správě.

Druhá světová válka a odboj

Během druhé světové války se Milada Horáková stala aktivní v odboji, kde organizovala pomoc pro uprchlíky a podílela se na ilegální činnosti proti nacistické okupaci. Byla zatčena gestapem v roce 1940 a strávila dva roky ve vězení, včetně pobytu v Malé pevnosti v Terezíně a věznice v Drážďanech.

článek pokračuje na další stránce…