NARODILI SE POD ŠŤASTNOU HVĚZDOU: Toto znamení zvěrokruhu má Boží pomoc jako na dlani!

Planeta, která tomuto znamení vládne, je Jupiter. Tam, kde se nachází v našem horoskopu narození, máme štěstí. Toto znamení a vládnoucí planeta představují sílu, úspěch, požitek, pomoc Boží ve vaší dlani. Když to pak nejméně očekáváme, sestoupí na nás Boží ruka a přijde vysvobození. Říkáme tomu zázrak, karma, vůle Boží…

HOVOŘÍME O – STŘELECI!
Je to ohnivé znamení, které symbolizuje vzdálenosti, cestování, kosmopolitního ducha a vysoké morální zásady. Její členové jsou energičtí, otevření a nespoutaní, nedrží se konvencí a nezůstávají po boku partnera, kterého už nemilují.

Jsou to dobrodruzi bez trvalého bydliště, světoběžníci a objevitelé, milenci, cestopisci, sportovci a diplomaté. Mají dvojí povahu; přitahuje je vše, co povznáší ducha a prospívá tělu, mohou být jak asketi, tak největšími hédonisty. Mají velké chutě, chtějí se tolik učit a zkoušet… Bez dlouhého přemýšlení se pustí do milostného dobrodružství, do nebezpečného sportovního podniku nebo do riskantní práce. Srdcem jsou hazardní hráči; Můžu dát všechno na linku během jediné vteřiny!

V komunikaci jsou velmi otevření, někdy až příliš přímí. Říkají, co je první napadne, ptají se na vše, co je zajímá, a někdy dětinsky mluví o svých plánech. V podstatě jsou upřímní a upřímní, takže si myslí, že takoví jsou i ostatní.

Jsou velkorysí, někdy extravagantní, milují luxus, oslavy, ceremonie a společenská setkání. Chtějí být tam, kde se něco děje, jako první se dobrovolně přihlásí, když je potřeba něco vyzkoušet nebo pomoci někomu jinému.

Pokračování na další straně

1
2
3