Osudy jsou ostré zvraty. Jaké číslo od 1 do 31 se člověk narodil, takový je celý jeho život

21

Ti, jejichž narozeniny připadají na 21., jsou veselí lidé, co hledat. Každý den jsou připraveni děkovat osudu za každý den své existence. Často pocházejí z bohaté rodiny. Skutečnost, že slunovrat připadá dvakrát ročně na 21. den, symbolizuje jejich prozaický charakter. Jsou posedlí penězi, které je evidentně milují. Jsou z nich vynikající ekonomové, bankéři, finančníci. Měli by být pověřeni plnou správou rodinného rozpočtu. Velký význam přikládají vlastnímu postavení ve společnosti a postavení partnera. Jsou cyničtí a ironičtí. Další jejich slabinou je sex, kterým jsou doslova posedlí. Vědí, jak oddělit pocity od zvířecí přitažlivosti, takže pokud podvádějí své blízké, dělají to výhradně na příkaz instinktů, nadměrného vzrušení a jen pro uvolnění napětí.

22

Dvaadvacet je znamením osvícení. Ti, kdo se narodili pod tímto číslem, rádi učí ostatní a odvádějí s tímto úkolem vynikající práci. Pro ně je vytvořena výuková a přednášková práce. „22“ jsou opravdoví učenci, jejichž široký rozhled lze jen závidět. Příroda jim svěřila poslání objevovat a vysvětlovat ostatním ty nejsložitější procesy probíhající na Zemi i mimo ni. Odtud například jejich touha po prostoru. Nebojí se převzít odpovědnost – jak za svá slova, tak za své činy. Takové lidi je třeba chválit a chválit, z čehož kvetou. Osoba, které je toto číslo osudem určeno, je vítězem. Úspěchu v životě však nedosahuje náhodou, ale díky tvrdé práci. Mezi těmi, kdo se narodili 22., je mnoho filantropů a dobrodinců.

23

V tajemném čísle 23 je zakódována vášeň pro dobrodružství a neustálý pohyb vpřed. Lidé narození pod tímto číslem jsou odvážní, impulzivní, rozhodní, impulzivní, společenští a nestálí. Mají velký potenciál v podnikání, práci ve finančním sektoru a v oblasti inovací. Jejich talent je však mnohostranný a díky vysoké inteligenci, kreativitě a progresivním nápadům se mohou uplatnit téměř v jakékoli profesi. Jsou plné optimismu, nadšení a zvědavosti. Nejdůležitější v životě je pro ně svoboda, neradi se k někomu hlásí. Mají obrovskou sílu přitažlivosti pro opačné pohlaví, smyslné sexuální partnery. Jsou jako magnet, který přitahuje obtížné situace a problémy. Jejich život proto nelze nazvat jednoduchým.

24

Je symbolem bezpečí a loajality. Není pozornějšího a opatrnějšího zástupce kalendářního měsíce. Než se rozhodnou pro minimální krok nebo čin, důkladně zváží všechna pro a proti, vyhodnotí možné důsledky a teprve poté se rozhodnou. Dopřejte si vše vážné – o ně tu zjevně nejde. Jídlo zaujímá v jejich životě zvláštní místo. Navíc se to projevuje v různých aspektech: mohou si otevřít vlastní restauraci nebo se proslavit jako brilantní kuchaři. Jejich příkladná disciplína je legendární.

25

Život těchto lidí je řízen intuicí, hraničící s paranormálními schopnostmi a proroctvími. Obsahují určitou mystiku. Jsou to neuvěřitelně citliví lidé, jejichž názor by v žádném případě neměl být opomíjen. Pokud se takový člověk na poslední chvíli rozhodne změnit názor, protože „cítil něco špatného“ – neodepisujte, ale raději poslouchejte bez vysvětlování důvodů. Záležitost není omezena na jednu intuitivní schopnost. V součtu, dva a pět dávají sedm, a to je symbol inteligence. Dělat neuvážené věci není v jejich pravidlech.

26

V součtu dvě a šest dávají osmičku, jejíž dvě uzavřené koule tvoří znak nekonečna. To je symbol nerozlučitelnosti vazeb. To jsou ti nejvěrnější přátelé a manželé. Lidé, jejichž životní kód je „propojen“ s číslem 26, přebírají roli patronů – k tomu mají všechna počáteční data: silnou vůli, silnou energii, vůdčí talent, citlivost. Mezi negativní aspekty: ješitnost, touha po neomezené moci a touha „rozdrtit“ své okolí. Takoví lidé zbožňují řád, vládne v nich čistota a krása.

27

V numerologii je toto číslo spojováno s léčivou silou. Její představitelé nacházejí své uplatnění v oblasti medicíny a zdravotnictví. Jsou vynikajícími léčiteli, často zastánci alternativní terapie. Majitelé „27“ jsou intuitivní, emocionální, schopní hluboké sympatie, nepotřebují se učit soucitu – cítí péči o své bližní každou buňkou své duše. Nikdy se nevzdávají, poučí se ze životních zkušeností a po neúspěchu mohou snadno začít znovu. Podléhá silným změnám nálad, je netrpělivý, sebevědomý.

28

Číslo, které symbolizuje zákon. Ti lidé, jejichž narozeniny připadají na 28., mají vysokou míru odpovědnosti. Vždy všechny vyzývají k pořádku a dodržování předepsaných pravidel. Být vynikajícím soudcem nebo pracovat v oblasti judikatury je v jejich rodině zapsáno. Druhým extrémem je, že oni sami nikdy nepřiznají vinu a jsou náchylní k neustálému obviňování druhých. Taková panovačná postava změkčuje „dvojku“, což jim dává kreativní představivost a bohatou představivost.

29

Číslo s velkým emocionálním potenciálem. Často jdou do extrémů (dnes miluji, zítra nenávidím). Jde o to, že čísla v jejich složení jsou na opačných koncích. První z nich dělá mírotvorce a diplomaty, druhý z nich dělá charismatické dobrodruhy. Mají v životě štěstí s penězi – přijdou k nim docela snadno: vydělají dobré peníze, vyhrají v loterii. Musí ale vážně zapracovat na svém osobním životě, neustále se zamilovávají do „nesprávných lidí“, vedle partnera často trpí pocitem nejistoty.

třicet

„Třicítka“ je znakem podnikání, nezávislých a silných lidí. Mají fantastickou paměť, umí se dokonale soustředit, „vypnout“ z okolí. Možnosti jejich intelektu jsou obrovské a jejich nadhled a rychlost mysli jim pomáhají zvládat ty nejtěžší situace. Jejich život je plný událostí, vedle nich se nebudete nudit. Pokud chcete nestranné posouzení toho, co se děje, požádejte o radu člověka narozeného třicátého. Nebudou váhat sdělit celou pravdu osobně a pomoci praktickými radami.

31

Znak cílevědomých a nezávislých lidí. Nenechají si ujít jedinou příležitost, kterou jim život dává. Ve všem, co dělají, lze vysledovat zvláštní individuální styl a kreativitu. Cokoli na sebe vezmou, bude dovedeno k dokonalosti. Tato vlastnost jim pomáhá získat vysoké postavení ve společnosti. Vynikající organizátoři těch nejodvážnějších projektů. Neradi jdou po vyšlapaných cestách, ale stále hledají nové cesty a směry. Cení si stability a loajality. Nesnažte se je oklamat – navždy ztratíte jejich důvěru.

1
2
3
4
5