Osudy jsou ostré zvraty. Jaké číslo od 1 do 31 se člověk narodil, takový je celý jeho život

Datum našeho narození je úplně první číslo v našem životě. A tento údaj může velmi ovlivnit náš osud. Podívejte se, jak to funguje níže.


1

„Číslo jedna“ – a tím je řečeno vše. To je znakem kreativních, kreativních, originálních a extrémně nezávislých lidí. Jejich soběstačnost má dvě protichůdné stránky: na jedné straně jsou to sebevědomí lidé, kteří často slouží ostatním jako příklad; na druhé straně individualisté a egoisté, kteří nejsou připraveni počítat s názory ostatních. Často působí jako vůdci a iniciátoři – mají silného inovativního ducha a odhodlání. Jsou poměrně ambiciózní a připraveni riskovat, aby dosáhli svého drahocenného cíle. Mezi negativní vlastnosti: impulzivita, arogance a tvrdohlavost. Kvůli přirozené zdrženlivosti pro ně může být velmi obtížné prokázat plnost a hloubku svých citů i nejbližším lidem.

2

Druhý den se rodí lidé, kteří se vyznačují přecitlivělostí. Nikdy nepřehlédnou žádnou žádost i od neznámých lidí. „Dva“ – symbol rovnováhy a silného spojení. Jsou to vynikající obchodní partneři, kolegové, přátelé a životní partneři. Milostný příběh, který vypadá jako z pohádky, je o jejich vztahu. Často „dvojky“ fungují jako prostředníci a rozhodci – jsou to výborní diplomaté: upřímní, dobře vychovaní, vnímaví. A je to také posvátný počet umělců a romantiků. Takoví lidé dobře pracují v týmu, ale zároveň nemají sklon přebírat iniciativu a neradi jsou v centru pozornosti. Jejich přílišná plachost se často stává hlavním kamenem úrazu při řešení důležitých problémů. Dalším extrémem citlivé povahy je sklon k depresi.

3

„Trojka“ je znakem umělecké představivosti, tvůrčí inteligence, družnosti a empatie. Je symbolem spolupráce a neutrality. Třetí den se rodí neúnavní optimisté, kteří vědí, jak být šťastní a užívat si života. Jsou ve stavu věčné lásky. Majitelé vynikajícího smyslu pro humor. Jsou obdařeni vynikající intuicí, díky které dokonale identifikují nejdůležitější myšlenky a nápady. Názor „tří rublů“ by měl být naslouchán obzvláště pečlivě. Stejně jako dvojky jde jejich citlivost někdy do druhého extrému – ve chvílích smutku mají sklony k depresím, zveličování drobných problémů…

4

Zodpovědní, svědomití, vážní, spolehliví lidé, kteří se nebojí náročných úkolů a dělají vše pro to, aby je bezpečně vyřešili. Okolní lidé si to rychle přečtou, není náhoda, že žádosti o pomoc jsou často adresovány „čtyřkám“ a nezůstanou bez povšimnutí. Lidé narození v tento den mají skvělou obchodní pověst. Svou vlastní prací jsou schopni vydělat solidní jmění. Zdá se, že neexistuje nic takového, co by nezvládli. Mnoho „čtyřek“ tíhne k exaktním vědám. Tito lidé jsou z každého selhání střízliví a selhání vnímají jako nevyhnutelnou součást životní zkušenosti. Z vlastních chyb vědí, jak vyvodit správné závěry a následně i těžit. Navíc jakékoli potíže a překážky na cestě v nich jen rozdmýchávají vzrušení a nutí je, nešetříce úsilí, všemi prostředky dosáhnout toho, co chtějí.

Pokračování na další straně

1
2
3
4
5