Osudy jsou ostré zvraty. Jaké číslo od 1 do 31 se člověk narodil, takový je celý jeho život

11
Žádné jiné číslo nemá tak silnou duchovní složku jako číslo jedenáct. Od dětství si sami volí cestu vnitřního rozvoje a milosrdenství. Materiální hodnoty jsou to poslední, co je zajímá, starají se především o svou duši. Takoví lidé si jsou vědomi síly slova, proto pečlivě váží vše, co říkají, a nikdy nedávají plané rady a doporučení. Opravdu stojí za to pozorně naslouchat jejich názoru – můžete si být jisti, že již zhodnotili všechny možné důsledky takového rozhodnutí. Jejich vnitřní vkus hraničí s psychikou.

12

Z jedničky si lidé narození 12. odnesli pevnou vůli, pozitivní přístup k životu a neutuchající energii. Ale od dvojky – vnitřní harmonie, rovnováha sil, skvělý organizační talent a družnost. Dvanáctka je posvátné číslo pro celé lidstvo a tuto okolnost nelze odepsat. Před více než tisíci lety to byl on, kdo byl vybrán, aby určil denní dobu, rozdělil rok na měsíce a změřil délku (stopa = 12 palců). Není náhodou, že právě tito zástupci mají nejčastěji speciální poslání – dokážou měnit svět k lepšímu.

třináct

Nejkontroverznější číslo v numerologii označující fázi přeměny. Lidé narození třináctého dne nemohou nikoho nechat lhostejným. Nositelé tohoto digitálního kódu celý život usilují o dokonalost, neustále se v jejich životě dějí nějaké změny: jak v osobním, tak pracovním. Slovo „stabilita“ zjevně není v jejich slovníku. Jedním z hlavních nedostatků jeho zástupců je nesnášenlivost vůči ostatním. Po velkém boji málokdy dají druhou šanci, i když si to ten druhý jednoznačně zaslouží. Navíc jsou spíše líní, což jim často brání v dosahování cílů.

14

Toto číslo patří k těm lidem, kteří věří v absolutní svobodu bez jakýchkoli omezení. Ani se je nesnažte v ničem omezovat, nenávratně zmizí z vašeho života. Jsou spíše rychlokvašky – je lepší jim nespadnout pod horkou ruku, to seženete. V návalu vzteku se absolutně neovládají, čehož později litují. Charakteristickým rysem je silné sexuální vzrušení, hraničící s chtíčem. Více vášnivých milenců je těžké najít. Velmi zamilovaný, i když jste ve stabilním vztahu, vždy mějte na očích ještě jednoho člověka. Nositelé tohoto digitálního kódu často v podnikání selhávají – toto číslo je spojeno se ztrátou materiálního bohatství. Se svými financemi by měli zacházet obzvlášť opatrně a nejlépe svěřit jejich správu spolehlivému partnerovi, jehož aura je schopna uhasit nepříznivé jevy.

15

Pod tímto číslem se rodí vynálezci a snílci. Od přírody mají spoustu talentů: od technických po poetické, z nichž mnohé lze úspěšně realizovat v profesi. K řešení nejobtížnějších úkolů jim však často chybí trpělivost a vnitřní disciplína. Jakékoli obtíže a problémy jsou brány příliš blízko k srdci. Nejsou však zvyklí dávat otevřeně najevo svou nespokojenost, raději mlčí. Jsou extrémně citliví a reagují velmi bolestně na sebemenší kritiku. Představitelé tohoto digitálního kódu mají vysoce vyvinuté sympatie a soucit – bolest druhého člověka cítí mnohem citlivěji než většina, je pro ně těžké smířit se se situací útlaku slabých či bezmocných.

Pokračování na další straně

1
2
3
4
5