Otestujte si, jak dobře umíte aritmetiku

Příklad se stal skutečným hitem. Zajímají se o něj tisíce uživatelů. Začaly prudké hádky, které neustaly ani po vyhlášení správné odpovědi.

Zkoušejte a počítejte, ale pouze ve správném pořadí. Vzpomeňme na školu a začněme.

  • Nejprve vypočítáme hodnotu akce v závorce.
  • Pak přijde na řadu dělení nebo násobení – počítáme.
  • Nakonec přidáme nebo odečteme.

Všichni jsme se tato pravidla učili ve škole. Pamatuješ si? No a teď určíme správnou odpověď.

  • Odečtením v závorce dostaneme 3.
  • Vynásobte 3 x 5 a dostanete 15.
  • Sečteme 2 a 15, dostaneme 17.

Zde je správná odpověď.

1
2